Prezidentom hasičského zboru Nereča

Po dlhoročnom pôsobení na čele nitrianskeho zboru sa dostáva na najvyššiu pozíciu celej inštitúcie.

Na čelo slovenských hasičov ho vymenovala ministerka vnútra Denisa Saková. Vystrieda Alexandra Nejedlého, ktorý na tomto poste pôsobil od roku 2012.

Meno Pavol Nereča bolo dlhé roky spojené s nitrianskym zborom. Svoju pracovnú kariéru začal v roku 1990 na Okresnom národnom výbore v Nitre, kde pôsobil na Okresnej správe zboru Požiarnej ochrany na pozíciách – požiarnik a starší požiarnik do roku 1996. V tom roku začal študovať na SPU poľnohospodárstvo so študijnou špecializáciou na krízový manažment. Štúdium úspešne dokončil v roku 2001.

Počas štúdia dva roky pracoval na pozícii operačného dôstojníka na Krajskom úrade v Nitre na odbore požiarnej ochrany, v pozícii operačného dôstojníka. V roku 1998 sa na tomto odbore stal náčelníkom operatívno-technického oddelenia.

V rokoch 2001 až 2010 zastával funkciu vedúceho na operatívno-technickom oddelení Krajského riaditeľstve HaZZ (Hasičský a záchranný zbor) v Nitre. V októbri 2010 bol vymenovaný do funkcie krajského riaditeľa Hasičského zboru v Nitre, v ktorej pôsobil necelých 9 rokov.

Medzi moje prvé kroky bude určite patriť nastavenie štruktúry HaZZ, aby vyhovovala potrebám HaZZ, a zameriam sa na úlohy, ktoré sa doteraz nedarilo vyriešiť, ako napríklad zabezpečenie kontinuálneho vystrojenia príslušníkov Zboru, taktiež sa pokúsim o posilnenie výkonu zásahovej zmenovej služby na menších hasičských staniciach,“ zhrnul svoje priority nový náčelník zboru.

foto a info: https://www.minv.sk/

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password