Prezidentka vymenovala rektorku a rektora nitrianskych univerzít

Klaudia Halászová z SPU aj Libor Vozár z UKF ďalšie štyri roky nadviažu na predchádzajúce obdobie vo funkcii.

Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala 23. júna do funkcie 4 nových rektorov vysokých škôl. Do funkcie boli menovaní Ján Čelko zo Žilinskej univerzity v Žiline, Klaudia Halászová zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Lucia Kurilovská z Akadémie Policajného zboru v Bratislave a Libor Vozár z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Akademický senát SPU zvolil K. Halászovú v tajnom hlasovaní 30. marca. Na UKF sa voľby na funkčné obdobie 2022 – 2026 konali 21. marca.

Prezidentka vo svojom príhovore upozornila na problém kvality vysokého školstva. „Diskusiu o kvalite vysokého školstva ešte vždy podmieňuje nutnosť riešiť ten najbytostnejší problém – ich finančné zabezpečenie. Na zásadnejšiu nápravu Slovensko nevyužilo časy relatívnej prosperity a bezpečia. Dnes prežívame obdobie, kedy našu ekonomiku nemilosrdne zasiahli dva roky pandémie a v súčasnosti zasa vojenská agresia Ruska proti Ukrajine. Do centra pozornosti sa dostávajú naliehavé otázky súvisiace s cenami energií, potravín, či dostupnosťou bývania.“

foto: FB Z. Čaputová

Zároveň upozornila, že tento problém by mal byť riešený v dohľadnej dobe a nemal by byť odsúvaný do úzadia. 

„Bolo by však chybou podľahnúť presvedčeniu, že situáciu škôl môžeme riešiť až po tom, keď budú pokryté základné potreby obyvateľstva. K základným potrebám spoločnosti patrí predsa aj vzdelanie, a to môžu zabezpečiť iba adekvátne finančne ohodnotení a motivovaní pedagógovia na kvalitných školách, o ktoré budú mať naši študenti záujem,“ povedala Z. Čaputová.

Prezidentka pripomenula, že okrem finančného zabezpečenia vysokých škôl je nutné zapracovať aj na ďalších aspektoch, ktoré môžu prispievať k odlivu slovenských študentov do zahraničia.

„Dôležitá je aj atmosféra v spoločnosti i na školách, férovosť a dodržiavanie pravidiel, teda aj potieranie praktík, ktoré pred verejnosťou znižujú vážnosť akademického prostredia.“ Ako doplnila, povedané jazykom matematiky, finančné zabezpečenie je nutnou, nie však postačujúcou podmienkou na skvalitňovanie škôl. „Je tu množstvo faktorov, ktoré na rozdiel od financií dokážete ovplyvniť oveľa aktívnejšie a priamejšie,“ adresovala novovymenovaným rektorom.

foto: UNIZA

Zároveň vo svojom príhovore uviedla, že Slovensko potrebuje vzdelanosť, múdrosť, kompetentnosť a kvalifikovanosť. Ako ďalej doplnila, preto potrebuje slobodné, silné a moderné akademické inštitúcie, ktoré budú vychovávať ďalšie generácie odborne zdatných a mravne bezúhonných ľudí v jednotlivých oblastiach.

Televízia Nitrička

Forgot Password