Prezident Maltézskej pomoci navštívil Nitru

Prezident Maltézskej pomoci Slovensko rokoval s primátorom Nitry. Pochvaľovali si úspešnú spoluprácu, no padli aj návrhy na zlepšenie.

Vo štvrtok 30. januára 2020 prijal primátor mesta Nitry Marek Hattas prezidenta Maltézskej pomoci Slovensko Júliusa Brichtu. Stretnutia, ktoré sa konalo na Mestskom úrade v Nitre, sa zúčastnil aj vedúci nitrianskeho centra maltézskej pomoci Slovensko Ján Vančo.

„Účelom návštevy a pracovného rokovania bolo zhodnotenie doterajšej spolupráce mesta Nitry a Maltézskeho rádu v sociálnej a charitatívnej oblasti, ako aj načrtnutie vízie ďalšej spolupráce do budúcnosti,“ informuje Maltézska pomoc Slovensko.

Prítomní predstavitelia sa zhodli, že ich vzájomný vzťah je na vynikajúcej úrovni. Primátor ocenil snahu „maltezáckych“ dobrovoľníkov a podporil ich aktivity v Nitre.

zdroj: fb Maltézska pomoc Slovensko

Maltézsky rád Slovensko vďaka nitrianskemu centru pomáha na mnohých potrebných miestach. Či už ide o pomoc Hospicu – domu pokoja zmieru u Bernadetky v Nitre, službu ľuďom bez domova a na náboženských podujatiach, alebo podporu centra pre rómske matky na Orechovom dvore.

Prezident Brichta predstavil aktivity vedené bratislavskými „Maltezákmi“ a navrhol možnosti, ktoré by sa mohli zrealizovať aj v Nitre. Okrem iného požiadal mesto o prevzatie Materského centra na Orechovom dvore. „Zo strany orgánov Maltézskeho rádu sa prehodnocujú formy pomoci a podpory v oblasti pomoci rómskemu etniku, pričom preferované sú viac aktivity charakteru služby chudobným, chorým a trpiacim, než dlhodobá podpora infraštruktúry,“ vysvetľuje dôvod, prečo by podľa neho malo byť centrum vo vlastníctve a správe mesta.

zdroj: fb Maltézska pomoc Slovensko

Avšak niet pochýb, že predstavitelia Maltézskej pomoci sa spolu s primátorom posnažia rozhodnúť situáciu čo najlepšie. „Pracovné rokovanie bolo ukončené perspektívnymi dohodami o pokračovaní v spolupráci medzi mestom a Rádom tak, aby na konci snaženia oboch subjektov bol vždy človek, ktorý potrebuje pomoc,“ dodáva Maltézska pomoc Slovensko.

Televízia Nitrička

Forgot Password