Preventívny skríning pečene Sirius už aj v Nitre 

Prebiehať bude vo štvrtok 15. decembra v čase od 9:30 do 16:30 h v priestoroch vakcinačného centra Fakultnej nemocnice Nitra.

Preventívny skríning pečene organizuje Slovenská hepatologická spoločnosť (SHS), pričom zámerom je zmapovať výskyt chorôb pečene na Slovensku. 

Podchytiť tak chce čo najväčšie množstvo ľudí, ktorí majú počiatočné štádiá pečeňových ochorení, ale o nich vôbec netušia.

„V rámci skríningu vyšetria hepatálne testy a parametre metabolického syndrómu. Súčasťou vyšetrenia je vykonanie elastografie pečene, ktorou sa zisťuje množstvo väziva v pečeni,“ informovala nemocnica. „Pokiaľ počas vyšetrenia v rámci uvedeného programu zistia ochorenie pečene, pacientovi bude ponúknutá možnosť následnej zdravotnej starostlivosti v hepatologickej ambulancii Fakultnej nemocnice Nitra.“

Slovensko patrí medzi krajiny s vysokým výskytom chorôb pečene, pričom najčastejšou chorobou pečene je jej nealkoholové stukovatenie a najčastejšou príčinou úmrtia na pečeňové choroby je alkoholová choroba pečene. 

Podľa dostupných údajov je na Slovensku najväčší výskyt dekompenzovanej cirhózy pečene na svete, v úmrtnosti na cirhózu je Slovensko na štvrtom mieste v Európe.

Objednať sa na preventívny skríning pečene môžete na telefónnom čísle 037/6545 492 v čase od 9:00 do 15:00 h.

Televízia Nitrička

Forgot Password