Prepojením Kina Palaca a Mestského kúpeľa vznikne nový priestor

Má ísť o novú zelenú, športovo-oddychovú a kultúrno-kreatívnu zónu aj s možným prepojením na Kúpeľnú ulicu.

Kino Palace krátko ožilo minulý rok počas Dňa architektúry (foto: NH)

Plány s Kinom Palace na Radlinského ulici v centre Nitry mesto predstavilo ešte v minulom roku. Schátraná budova má prejsť rekonštrukciou, po ktorej bude fungovať ako nový objekt pre scénické i vizuálne umenie, hudbu a workshopy. Hovorilo sa aj o multifunkčnej sále a tiež kaviarni.

Dianie v bývalom kine ožilo vlani počas Dňa architektúry a mesto má plány aj s blízkymi pozemkami.

Idea prepojenia Kina Palace so susednou záhradou bola už viackrát zdôrazňovaná. Podľa materiálov, ktoré boli súčasťou novembrového mimoriadneho mestského zastupiteľstva Krajský pamiatkový úrad povolí vytvorenie dverí zo zadnej strany kina smerom do záhrady. „Odkúpením predmetných nehnuteľností a prepojením s kinom Palace a Mestským kúpeľom vznikne priestor – ,nová zelená, športovo-oddychová a kultúrno-kreatívna zóna‘ v meste, ktorá zabezpečí prepojenie kultúrno-kreatívnych aktivít v interiéri aj v exteriéri s oddychovo-športovými aktivitami pre obyvateľov Nitry,“ vysvetľuje predložený materiál.

Cieľom je vytvoriť nový priestor pre podujatia a relax.

Kúpu pozemku odsúhlasili aj mestskí poslanci.„Som rád, že si budeme môcť sceliť pozemky medzi Kinom Palace a Mestskou plavárňou. Po sfunkčnení Kina Palace bude priľahlá budova slúžiť na zázemie. Zároveň si strategicky otvárame ďalšie možnosti využitia našich pozemkov, budeme môcť otvoriť dvor alebo dokonca prepojiť Radlinského ulicu s Kúpeľnou,“ uviedol primátor Marek Hattas. Odbor majetku mestského úradu odporúča po schválení odkúpenia uzatvoriť len Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve. V nej má byť dohodnuté, že riadna kúpna zmluva bude uzatvorená až po uzatvorení zmluvy o nenávratný finančný príspevok (NFP) s Ministerstvom kultúry SR na uvedený projekt.

„Predpokladaná cena rekonštrukcie kina Palace na Kreatívne centrum Nitra je 3 mil. € s DPH (vrátane interiérového vybavenia),“ uvádza súvisiaci materiál. Cena je predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok rovnako, ako prevádzkové náklady na KCN. Do roku 2023 by mala byť po podpise zmluvy o NFP financovaná z európskych štrukturálnych a investičných fondov (spolufinancovanie mesta je 5 %).

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password