Preplatky na dani z príjmov chodia na účty v týchto dňoch. Ale nie všetkým

Finančná správa k dnešnému dňu vyplatila 95 percent preplatkov na dani z príjmov. Zvyšné majú byť doplatené do 10. mája.

Ide o preplatky z daňových priznaní k dani z príjmov, ktoré občania a podnikatelia podali v štandardnej lehote do konca marca. Na účty daňovníkov finančná správa poukázala už takmer 200 miliónov eur, spolu by v prvej tretine mája mala inštitúcia vrátiť približne 294 miliónov eur.

Daňovníci, ktorým preplatok ešte neprišiel, ho na účet dostanú v najbližších dňoch.

„Finančná správa zaslala k dnešnému dňu na účty 268 723 daňovníkov sumu 193 453 25 eur. Z toho v 261 175 prípadoch išlo o fyzické a v 7 548 prípadoch o právnické osoby,“ spresňuje inštitúcia. V zmysle legislatívy je finančná správa povinná vrátiť všetky preplatky z daňových priznaní podaných do konca marca do 10. mája. Celkovo eviduje 280 675 žiadostí o vrátenie preplatku, ktoré boli podané v stanovenej lehote a boli úplné.

Tento rok bolo možné kvôli šíriacej sa epidémii podať daňové priznanie aj neskôr, čím sa čas na vrátenie preplatku z dani z príjmov zákonite predlžuje.

„Preplatky, ktoré vzniknú daňovníkom, ktorí podali daňové priznanie po 31. marci 2020, bude finančná správa spracovávať priebežne tak, aby ich daňovník dostal na účet v zmysle zákonnej lehoty 40 dní od konca mesiaca, v ktorom daňové priznanie daňovník podal,“ uvádza finančná správa. Ak napríklad daňovník podal daňové priznanie 28. apríla, lehota 40 dní sa počíta od konca štvrtého mesiaca, nie od dňa podania. Preplatky môže finančná správa takto vracať na účty daňovníkov na základe novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password