Prepis auta má nové pravidlá

Koronavírus mení všetko. Aj úradné záležitosti.

Autá sa kupovali pred pandémiou a kupujú sa aj počas nej. Zaužívané postupy však vystriedali mimoriadne opatrenia. Ak chcete v tomto období odhlásiť alebo prihlásiť auto, pripravte si pevné nervy a veľa času.

Evidencie vozidiel sa dotklo rozsiahle pozastavenie povinností. Zmeny nastali v úradných hodinách, počtu obslúžených zákazníkov aj v spôsobe návštevy dopravného inšpektorátu.

Ak pôvodný majiteľ vozidla vlastní elektronický občiansky preukaz s čipom, môže zmenu v evidencii v rámci okresu aj mimo neho vykonať bez osobnej návštevy dopravného inšpektorátu. Takýmto spôsobom sa dá auto už aj prihlásiť. Od začiatku roka 2019 totiž nie je potrebné pristaviť vozidlo na kontrolu výrobného čísla. K formuláru na odhlásenie vozidla však treba priložiť sken splnomocnenia kupujúceho s jeho úradne overeným podpisom. Ak má kupujúci elektronický podpis, nemusí dávať splnomocnenie, súhlas s prepisom vybaví elektronicky.

Nie každý však možnosť online zmeny v evidencii vozidla má. V takom prípade buď prihlásenie auta odložíte, alebo príslušné pracovisko navštívite osobne.

Počas krízovej situácie neplatí pre držiteľa auta povinnosť prihlásiť auto do evidencie. Plošný odklad tejto povinnosti je zatiaľ nastavený na celé obdobie pandémie plus jeden až štyri mesiace navyše. V praxi to znamená, že ak ste povinní podľa pôvodných pravidiel auto prihlásiť do 30 dní a lehota vám uplynie v apríli, po novom tak môžete urobiť počas celého obdobia krízovej situácie aj mesiac po jej ukončení. Avšak každý, kto sa rozhodne vykonať zmenu počas tohto obdobia, sa musí pripraviť na určité obmedzenia.

Stránkové hodiny na pracoviskách polície sú na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s opatreniami proti šíreniu ochorenia SARS-CoV-2 upravené.

Ak čakáte, že sa bez problémov vybavíte aj poobede, mýlite sa. Čas pre verejnosť je od 16. marca vo všetkých klientských centrách skrátený na štyri hodiny. Zamestnanci vás obslúžia každý pracovný deň od 8.00 do 11.00, v stredu od 13.00 do 16.00. Platí, že rúško, prípadne iná adekvátna ochrana tváre, musí byť samozrejmosťou pre každého, kto chce do budovy polície vstúpiť. Navyše, vpustené budú len osoby s dohodnutým termínom na konkrétny úkon. „V prípade dohodnutého termínu na dopravnom inšpektoráte bude vstup do klientského centra umožnený maximálne 5 minút pred termínom,“ informuje Polícia SR s dôvetkom, že počas úradných hodín okresného úradu je pre občanov k dispozícií len podateľňa.

Od 1. apríla dopravný inšpektorát vybavuje len klientov, ktorí sa vopred objednali cez online formulár.

Práve v tomto bode klienti podstupujú skúšku trpezlivosti. Dohodnúť si termín na dopravnom inšpektoráte nie je v období pandémie vôbec jednoduché. Časy sú vymedzené v 15-minútových intervaloch a takmer okamžite obsadené. Aj keď sa na stránke Ministerstva vnútra SR uvádza, že najskorší termín si možno rezervovať už na nasledujúci pracovný deň, zmierte sa s tým, že to tak byť nemusí. Pravda je taká, že kvôli návalu klientov sa vám nemusí podariť vykonať rezerváciu ani o najbližšie tri pracovné dni.

Naďalej je však nevyhnutné, aby predchádzajúci vlastník vozidlo odhlásil. Najľahšie cesta, ako sa na dopravnom inšpektoráte objednať, je počkať do polnoci a následne asi 20 minúť skúšať vybraný termín rezervovať. Práve v tomto čase sú do elektronickej pobočky pridávané nové termíny. Systém však funguje v duchu hesla: Kto prv príde, ten prv melie. Trpezlivosť a vytrvalosť sú v tejto fáze nevyhnutné.

Po úspešnom použití služby vám systém vygeneruje PIN kód, ktorý je potrebné si uchovať až do samotného príchodu na pobočku inšpektorátu.

Zadáva sa do vyvolávacieho kiosku, ktorý následne vytlačí lístok s poradovým číslom. Dôrazne odporúčame pred odchodom na dopravný inšpektorát skontrolovať, či máte so sebou všetky potrebné doklady. Čas rezervácie platí len 15 minút. Kto tento čas nevyužije, môže sa opätovne objednať najskôr o 7 pracovných dní.

Odhlásením povinnosti pôvodného majiteľa vozidla končia a na kupujúceho prechádzajú všetky práva a povinnosti držiteľa vozidla, najmä uzatvorenia nového PZP a zodpovednosť za prípadné dopravné priestupky. Informačný systém ministerstva vnútra automaticky informuje o odhlásení aj Slovenskú kanceláriu poisťovateľov. Nový majiteľ má podľa zákona povinnosť v 30-dňovej lehote vozidlo prihlásiť, avšak v čase pandémie môže auto s pôvodným EČV využívať aj bez toho. V prípade online prihlásenia sa prevzatie nových tabuliek s EČV a dokladov aj odovzdanie pôvodných zabezpečí prostredníctvom kuriérskej služby.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password