Premnoženie holubov so sebou prináša problémy. Ako sa tomu vyhnúť?

Niektorí im hovoria lietajúce potkany, iní majú potrebu sa o ne starať a kŕmiť ich. Spolunažívanie holubov a ľudí siaha do dávnej minulosti, no v súčasnosti sa z pomocníka, poštového holuba, často stáva úhlavný nepriateľ.

V mestách sa holubom darí, nakoľko tu majú dostatok potravy a zároveň nemajú prirodzeného nepriateľa. Často hniezdia na neobývaných balkónoch, na povalách či v technicky poškodených budovách. Trusom znečisťujú stavby aj pamiatky, nakoľko v exkrementoch holubov sa nachádza kyselina močová, ktorá ničí betónové, vápencové a iné konštrukcie stavieb. Holubie hniezda sú zas rajom pre roztoče a parazity a v miestach, kde žijú dlhé roky kolónie, môže vzniknúť problém s nahromadeným trusom či výskytom chorôb a hlodavcov.

Radnica pristúpila k ráznemu kroku a nainštalovala odchytové klietky na miesta, ktoré boli nahlásené na základe podnetov od občanov.

Odchytové klietky sa umiestňujú na často sa opakujúce miesta výskytu holubov v množstve, ktoré zasahuje do života obyvateľov Nitry. „Pešia zóna, hotel Zobor, Divadlo Andreja Bagara, bývalý Dom módy, Poliklinika Chrenová a ďalšie,“ informovala Jana Konigová z Odboru životného prostredia. Klietky sa vyprázdňujú raz do týždňa a odchytené holuby sú usmrtené v kafilérii.

Regulovať počet holubov môžete najmä zamedzením ich prístupu k zdroju potravy, čo znamená, nekŕmiť ich.

Ďalej je potrebné zabezpečenie čistoty a dôkladné uzatváranie priestorov, kde sa uskladňuje odpad. Dôležité sú aj opatrenia na zamedzenie alebo sťaženie hniezdenia, čo znamená zabezpečenie budov a bytov tak, aby sa zamedzilo prístupu holubov na povaly či balkóny.

Viac informácií sa dozviete z reportáže TV Nitrička https://tvnitricka.sk/odchyt-holubov-na-sidliskach/

Televízia Nitrička

Forgot Password