Prehliadky hradiska Valy priblížia turistom život na Veľkej Morave

Históriu Veľkej Moravy môžu turisti spoznávať každú sobotu prostredníctvom komentovaných prehliadok.

foto: NOCR

Prehliadku archeologickej lokality a spoznávanie života na staroslovanskom hradisku Valy v Bojnej ponúkajú turistom komentované prehliadky, ktoré sa tam počas leta konajú každú sobotu. „Turisti tak môžu zažiť jedinečný zážitok, ktorý im priblíži obdobie Veľkej Moravy,“ pozýva Nitrianska organizácia cestovného ruchu (NOCR) i obec Bojná.

Hradisko Valy bolo v 9. storočí významným opevneným mocenským centrom, ktoré ležalo na obchodnej ceste medzi Ponitrím a Považím. Na rozsiahlom archeologickom nálezisku sa priamo v prírode nachádzajú rekonštrukcie veľkomoravských opevnení, príbytkov i remeselných dielní.

V lete sa tam komentovaný sprievod koná každú sobotu od 12. do 17. hodiny.

„Sprievodca návštevníkov privíta pri historickej rekonštrukcii vstupnej brány hradiska Valy. Turisti pri prehliadke získajú množstvo informácií o vzniku a význame hradiska. Dozvedia sa tiež zaujímavosti o tom, ako sa tu vo veľkomoravskom období i žilo, i o tom, čo predchádzalo zániku a znovuobjaveniu pokladov tejto lokality. Okrem toho bude počas celého leta pre návštevníkov Bojnej sprístupnené Archeologické múzeum Veľkej Moravy,“ pripomína NOCR.

Forgot Password