Prehľad nových opatrení: Od dnes sú pravidlá prísnejšie

Dnešným dňom vstupujú do platnosti nové opatrenia, ktoré majú zamedziť šíreniu ochorenia COVID-19. Týkajú sa rúšok, hromadných podujatí aj prevádzok.

Druhá vlna pandémie zráža Slovensko na kolená. Sprísnené opatrenia, ktoré majú prispieť k zvládnutiu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie, vstúpili do platnosti 15. októbra o 6.00 hodine. Ich cieľom je predovšetkým spomaliť šírenie nákazy, majú však aj preventívny charakter. Chrípková sezóna na našom území oficiálne začala prvého októbra a potrvá do konca apríla. Keďže aj jej priebeh bude ovplyvnený pandémiou koronavírusu, podľa hlavného hygienika Jána Mikasa je potrebné krivku chorobnosti na ochorenie COVID-19 čo najskôr stabilizovať.

Sprísňujú sa opatrenia aj kontroly. Od napomínania prechádzame k sankcionovaniu.

Nosenie rúška je od dnešného rána povinné okrem interiéru aj v exteriéri. Horné dýchacie cesty (nos a ústa) je potrebné mať prekryté rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou.

Napriek tomu prípady, kedy si rúško môžete beztrestne zložiť, existujú. Nemusíte ho mať v práci, ak ste v nej sami. Nepotrebujete ho ani v prípade výletu do intravilánu obce, pokiaľ ste od osôb, ktoré s vami nežijú v spoločnej domácnosti, vzdialení viac ako 5 metrov. Rúško sa smie na nevyhnutný čas zložiť aj pri športe či fotografovaní. V rámci výkonu povolania nie je povinné pre tlmočníkov do posunkovej reči ani pre umelcov pri podávaní umeleckého výkonu. Oslobodené sú i nevesty a ženísi pri sobáši, deti do 6 rokov, žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím a osoby so závažnými poruchami autistického spektra.

Nákupné hodiny pre seniorov sú späť.

Poznáme ich z prvej vlny. Do potravín a drogérii môžu od pondelka do piatka v čase od 9.00 do 11.00 vstúpiť len osoby staršie ako 65 rokov. Iní ľudia v tomto čase nakupovať nesmú. Naopak, seniori môžu nakupovať aj mimo vyhradenej doby. Hygienici však dôrazne odporúčajú, aby vzhľadom na svoju rizikovosť využívali práve vyhradený čas.

Všetky prevádzky verejného stravovania sa môžu rozhodnúť, či podnik zatvoria, alebo ho nechajú otvorený a budú dodržiavať stanovené pravidlá. Patrí medzi ne napríklad zákaz konzumovania v interiéri a otváracia doba len do 22.00. Reštaurácie tiež môžu jedlo zákazníkom baliť alebo ho podávať na terase, čo je vzhľadom na chladné počasie skôr nereálne. Ak však v exteriéri dokážu zabezpečiť medzi stolmi dvojmetrové rozostupy, neplatí pre nich povinných 15 metrov štvorcových na zákazníka. Otváracie hodiny môžu byť dlhšie v prípade donášky či výdaja cez okienko.

Zatvárajú sa kúpaliská, akvaparky, wellness, fitness centrá aj kiná a divadlá.

Otvorené môžu byť len prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne pre pacientov, ktorým takýto pobyt odporučí lekár.

V obchodoch a obchodných centrách dochádza k regulovaniu počtu zákazníkov – platí, že na 15 metrov štvorcových môže byť jeden zákazník. Táto podmienka sa však nevzťahuje na deti mladšie ako 14 rokov v sprievode dospelej osoby.

Pri vstupe do obchodných domov musí byť zákazníkom meraná telesná teplota. Vpustené môžu byť len osoby s teplotou nižšou ako 37 stupňov Celzia.

V obchodných domoch je zakázané jesť a piť, v prípade, že sa v nich nachádzajú reštaurácie a kaviarne, môžu jedlo a nápoje podávať len zabalené so sebou.

Zakázané sú hromadné podujatia s vyšším počtom účastníkov.

Maximálny povolený počet osôb na podujatí je šesť. Výnimku majú len akcie, na ktorých budú mať všetci účastníci v dobe začiatku podujatia negatívny výsledok RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie však starší ako 12 hodín. Podujatie musí byť ohlásené na príslušnom RÚVZ najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto konania. „Za dodržania týchto podmienok je na uvedenom podujatí možné podávať pokrmy alebo nápoje,“ uvádza hlavný hygienik.

Ďalšou výnimkou sú krsty, pohreby a sobáše (vrátane civilných). Dodržiavať sa však musia dvojmetrové odstupy a počet účastníkov nesmie presiahnuť jednu osobou na 15 metrov štvorcových priestoru. Samozrejmosťou sú rúška, dezinfekcia a respiračná etiketa.

Zákaz sa nevzťahuje ani na zasadnutia a schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov, prípadne podujatia, ktoré sa uskutočnia na základe zákona alebo voľby.

Poslednou, štvrtou, výnimkou sú najvyššie súťaže hokejovej, futbalovej, hádzanárskej, volejbalovej a basketbalovej ligy. Všetky podujatia nevyhnutné na priebeh súťaží však musia prebiehať bez prítomnosti obecenstva.

Foto: ilustračné/Pixabay.com

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password