Predsedu kraja navštívila splnomocnenkyňa vlády pre rómske komunity

Milan Belica prijal Andeu Bučkovú v nitrianskom Župnom dome. Obe strany deklarovali záujem o budúcu spoluprácu pri príprave nového programového obdobia.

Predseda NSK Milan Belica informoval splnomocnenkyňu vlády pre rómske komunity Andreu Bučkovú o kľúčových kompetenciách regionálnej samosprávy, napĺňaním ktorých sa kraj posúva dopredu v rozhodujúcich oblastiach rozvoja.

V oblasti rómskych komunít má predseda NSK od roku 2004 svojho poradcu.

Andrea Bučková na stretnutí predstavila rozhodujúce aktivity Úradu splnomocnenkyne, medzi ktoré patrí implementácia šiestich národných projektov aj prebiehajúce konzultácie pri príprave nového strategického rámca na riešenie rómskych komunít. Pôvodný z roku 2012 tento rok končí, nový by mal pre rómske komunity riešiť bývanie, vzdelávanie, nediskrimináciu aj ďalšie témy. „Úrad splnomocnenkyne plánuje zaradiť tento materiál na rokovanie vlády SR v prvom kvartáli budúceho roka. Preto Andrea Bučková požiadala aj o spätnú väzbu z NSK,“ informuje NSK.

Obaja predstavitelia podčiarkli význam tvorby europrojektov.

Práve tie sú podľa nich v rámci nového programového obdobia rokov 2021-2027 dôležité. Bučková ocenila napríklad aktuálne spracovaný Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja NSK., v ktorom sú riešené oblasti súvisiace s marginalizovanými rómskymi komunitami.

Stretnutia sa zúčastnili aj riaditeľka Úradu NSK Helena Psotová, poradca predsedu NSK pre rómske záležitosti Emil Solčanský a vedúca odboru sociálnych vecí Úradu NSK Erika Róžová. Všetky strany deklarovali záujem o budúcu spoluprácu.

Foto: NSK

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password