Predajcovia produktov a služieb môžu žiadať o udelenie značky regionálny produkt Ponitrie

Regionálni predajcovia produktov a služieb môžu svoju ponuku zviditeľniť aj účasťou na podujatiach zameraných na miestne produkty.

foto ilustračná: NOCR

Miestni remeselní výrobcovia, poľnohospodárski a potravinárski producenti a poskytovatelia ubytovacích, stravovacích a doplnkových služieb v cestovnom ruchu z Nitrianskeho regiónu môžu v týchto dňoch zasielať žiadosti o udelenie práv na používanie značky „regionálny produkt Ponitrie“.

Výzvu vyhlasuje Nitrianska organizácia cestovného ruchu (NOCR). Žiadosti je možné posielať do 30. septembra.

„Úlohou regionálnej značky je prezentovať kvalitu, región Ponitrie, jeho ľudí, kultúru, tradície a pozitívny vzťah k životnému prostrediu. Jej hlavnou aktivitou je podpora predaja regionálnych produktov od miestnych producentov (jedinečných vo vzťahu k regiónu) a ich uvádzanie na trh,“ vysvetľuje NOCR.

Aktuálne je značka Ponitrie udelená napríklad viacerým regionálnym výrobcom včelích medov, vín, upcyklovaného oblečenia či pečiva (foto ilustračná: pixabay.com)

Udelenie značky prispieva k zviditeľneniu značky, odlíšeniu od podobnej ponuky, propagáciu, možnosť spolupráce a účasť na podujatiach zameraných na miestne produkty.

Značka sa udeľuje na tradičné remeselné výrobky, napríklad na výrobky z dreva, kameňa, keramiky, skla, kovu, slamy, textilu, vlny, čipky a kože. Ďalej na potravinárske a poľnohospodárske produkty ako sú cukrovinky, nápoje a pečivo.

V prípade poskytovateľov ubytovacích a stravovacích služieb by malo byť zariadenie v okresoch Nitra, Topoľčany alebo Zlaté Moravce. Doplnkové služby v cestovnom ruchu sa vzťahujú na také služby, ktoré pozitívne ovplyvňujú pobyt návštevníka v regióne a majú potenciál pre vyvolanie zážitku u návštevníka.

Elektronicky a osobne predkladané žiadosť bude posudzovať certifikačná komisia. Podrobnejšie informácie uvádza NOCR na svojej webstránke.

Televízia Nitrička

Forgot Password