Pred hospitalizáciou vykonajú ster na COVID-19

Nutnosť vyšetrenia u špecialistu odporúčajú konzultovať s praktickým lekárom.

Foto: FN Nitra

Zdravotníctvo sa postupne vracia do pôvodného režimu. V nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach sa začínajú vykonávať plánované zákroky. Pred intervenčným alebo operačným výkonom na oddelení či klinike Fakultnej nemocnice v Nitre je potrebné absolvovať ďalšie úkony. „Deň pred plánovaným prijatím na hospitalizáciu do FN Nitra sa v čase od 7.00 do 8.00 dostavíte na mobilné odberové miesto, ktoré sa nachádza pri vstupe do FN Nitra z Rázusovej ulice, kde Vám bude realizovaný ster na COVID–19,“ informuje Fakultná nemocnica. Na mobilné odberové miesto treba priniesť vyplnené Prehlásenie pacienta/tretej osoby. Nasledujúci deň budete podľa dátumu objednávacieho listu prijatí na príslušnú kliniku alebo oddelenie.

O výsledku steru by mal byť pacient telefonicky informovaný v popoludňajších hodinách.

Ambulantné vyšetrenie sa vykonáva pri akútnom zhoršení zdravotného stavu.

V prípade pacientov vyžadujúcich neodkladnú zdravotnú starostlivosť alebo pacientov, u ktorých by odklad predstavoval riziko zhoršenia zdravotnej prognózy, budú pacienti objednaní k špecialistovi. Z dôvodu bezpečnosti je možné objednať sa na presný časový termín. Nutnosť vyšetrenia u špecialistu konzultujte s praktickým lekárom. Po odporúčaní akútneho ošetrenia u špecialistu kontaktujte príslušného lekára alebo ambulanciu FN Nitra e-mailom alebo telefonicky.

„Ak si daný stav vyžaduje vyšetrenie lekárom, pacient cez triediaci stan prichádza na akútne vyšetrenie už s vyplneným dotazníkom,“ dopĺňa nemocnica.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password