Prečo hodiny v centre mesta už neukazujú čas a teplotu?

Hodiny, ktoré verejnosti 17 rokov ukazovali čas a teplotu, sa z centra mesta vytratili. Prečo ich francúzska spoločnosť musela odstrániť?

Hodiny umiestnené na križovatke v blízkosti mestskej tržnice boli totiž osadené na pozemkoch mesta Nitra ako dočasná stavba na základe povolenia mesta Nitra.

Mesto Nitra povolilo francúzskej spoločnosti J. C. Decaux Slovakia prevádzkovať tieto reklamné hodiny do 30. januára 2018.

Keďže spoločnosť J. C. Decaux  Slovakia ani po tomto termíne hodiny neodstránila, mesto podalo žalobu na vypratanie nehnuteľnosti,“ uviedol hovorca mesta Nitra Tomáš Holúbek. Súd však do dnešného dňa nevydal právoplatné rozhodnutie, ale francúzska spoločnosť reklamné hodiny medzičasom odstránila.

Keď firma žiadala mesto o povolenie umiestniť aj ďalšie kusy rovnakých hodín na území mesta, súhlas od mesta nedostala.

„Mesto bojuje proti zvýšeniu reklamného smogu v Nitre, radnica s umiestnením takýchto stavieb ešte v roku 2015 nesúhlasila. Mesto preto nepredĺžilo  ani dobu na umiestnenie hodín pri tržnici,“ skonštatoval  hovorca mesta Tomáš Holúbek.

Pokiaľ budú obyvateľom Nitry hodiny chýbať, mesto zváži v tejto lokalite osadenie nových, no nemali by byť reklamné.

zdroj fotiek: MsÚ Nitra

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password