Prebiehajúca výstava v Nitrianskej synagóge: Back to Animism

Samostatná výstava Ester Sabik, vlastným menom Ester Šábikovej, fotografky, ktorá sa dlhodobo zaoberá prehlbovaním citlivosti v ľuďoch a chce tak docieliť empatiu voči celej prírode. Výstava sa nesie v duchu krehkosti, existencie a je reakciou na celoplošnú ekologicko-klimatickú krízu, ktorá je aktuálnou témou na celom svete.

Počas výstavy, ktorá trvá od 18. augusta do 5. septembra, si môžu návštevníci uvedomiť hodnotu života, prepojenosti človeka s prírodou a uvedomenie si sprirituality ako jednej zo základných dimenzií človeka. Klimatická kríza a prírodné katastrofy, za ktoré si, v konečnom dôsledku, môžu ľudia sami, sú dôkazom toho, aké je dôležité venovať sa aj enviromentálnym témam. 

Obraciam sa späť, k archetypom, k poznatkom, tradíciám a hodnotám primitívnych kultúr. Hľadím na našu planétu ako na oduševnelú, živú bytosť, ktorá je tvorená naším spoločným každodenným kráčaním vpred. Je to bytie v harmónií a v súlade viacvrstvových vzťahov, ktoré sú široko spektrálne,” vyjadrila sa o svojej práci Ester Sabik. 

Mladá fotografka nachádza krásu tam, kde ju iní nevidia a považuje ju za veľmi subjektívnu.


Ester Šabíková získala za sériu Metamorphosis of Beauty v roku 2017 tretie miesto v súťaži Slovak Press Photo. V roku 2019 reprezentovala Slovensko v projekte Visions from Europe v Európskom meste kultúry. Táto mladá autorka má už za sebou množstvo spoločných i samostatných výstav vo svete aj doma. Ester bola v roku 2020 vybraná do Holandskej knihy o 100 európskych začínajúcich fotografických talentoch – FRESH EYES 2020. 

Počas vernisáže bude prebiehať performatívny rituál a vznikne i maľba morskou vodou na svetlocitovom papieri. Dôležitým aspektom celej výstavy bude v konečnom dôsledku sám divák, ktorý sa môže stať aktívnou súčasťou inštalácie celej výstavy.

Vstup na vernisáž je voľný a výstava v Nitrianskej synagóge končí o pár dní. Preto sa poponáhľajte a užite si zmyslový návrat k prírode vo všetkých jej podobách. 

digitalnyprieskum.sk
Zdroj: digitalnyprieskum.sk
Zdroj: digitalnyprieskum.sk


Televízia Nitrička

Forgot Password