Pre obete domáceho násilia vznikne bezpečný ženský dom

V Nitre vznikne miesto, v ktorom nájdu útočisko ženy, ktoré boli vystavené domácemu násiliu.

Projekt Bezpečný ženský dom – krok k životu bez násilia pripravuje Centrum Slniečko v spolupráci s mestom Nitra. Centru Slniečko sa na projekt podarilo získať grant v hodnote približne 600 000 eur.

Bezpečný ženský domov má vzniknúť v budove, ktorá je v správe mesta.

Z grantu sa bude financovať aj revitalizácia či ďalšie aktivity. „Mesto zrealizuje rekonštrukciu nehnuteľnosti tak, aby spĺňala náležitosti a kritériá danej sociálnej služby,“ uviedol vedúci odboru projektového a strategického riadenia na mestskom úrade, Vladimír Ballay.

Na rekonštrukciu budovy je vyčlenený rozpočet výške 220 000 eur.

„Okrem toho pôjde 4000 eur na stavebný dozor a 15.300 eur na vytvorenie pozície odborného konzultanta pre oblasť domáceho násilia na odbore sociálnych služieb,“ doplnil Ballay.

Ilustračný obrázok: pixabay.com

Televízia Nitrička

Forgot Password