Pre obchody platia po novom prísnejšie opatrenia, škôlky sú len pre kritickú infraštruktúru

Pre základné a stredné školy do 10. januára pokračujú zimné prázdniny, ani po tomto termíne sa však deti do škôl nevrátia. Rezort školstva informoval, že od 11. januára budú pokračovať v dištančnej forme výučby.

foto ilustračná: pixabay.com

„Od 11. do 18. januára bude vyplácaná pandemická OČR. Zriaďovateľom zároveň odporúčame pretestovať všetkých zamestnancov, pričom náklady im budú preplatené,“ upresnil minister školstva Branislav Gröhling.

Po 18. januári sa obnoví vyučovanie pre prvý stupeň základných škôl a špeciálne školy. „Zároveň naďalej platí, že rodič, ktorý nechce dať svoje dieťa do školy, môže žiaka z vyučovania ospravedlniť na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní,“ ozrejmil šéf rezortu školstva. Druhý stupeň základných škôl a stredné školy budú naďalej pokračovať v dištančnom vzdelávaní. „Otvoriť sa môžu aj končiace ročníky stredných škôl, a to za predpokladu pretestovania žiakov a zamestnancov školy v závislosti na príslušnej vyhláške ÚVZ SR,“ doplnil rezort.

zdroj: minedu.sk

Za známkami sa netreba naháňať, prvý polrok bude možné hodnotiť do 31. marca.

„Termín na vyskúšanie a hodnotenie za prvý polrok sa predlžuje do 31. marca. Učitelia tak nemusia prvé týždne po otvorení škôl mať pocit, že treba „naháňať známky.“ Nie je to potrebné. Ak má žiak známky z prvého polroku a je potrebné, aby získal ďalšiu známku, je možné ho do 31. marca hodnotiť,“ povedal minister školstva.

Zatiaľ budú otvorené len materské školy pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

foto ilustračná: pixabay.com

Poskytovanie predškolského vzdelávania pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry potvrdil aj primátor Nitry.

Pre materské školy platí, že od 4. januára môžu po zvážení epidemiologickej situácie, možností a podmienok opäť spustiť prevádzku. Podľa vyhlášky nitrianskeho Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorá dnes 5. 1. vstúpila do platnosti sa však zakazuje prevádzka materských škôl a zariadení, ktoré poskytujú starostlivosť o deti vo veku do sedem rokov. Výnimkou sú zariadenia, ktoré poskytujú starostlivosť o deti rodičov z kritickej infraštruktúry.

foto ilustračná: pixabay.com

RÚVZ vyhláškou upravil aj maximálny počet zákazníkov, ktorí môžu byť v jednej chvíli v obchode.

Doteraz bolo určených na jednu osoba 15 metrov štvrocových predajnej plochy, od dnes je to 25 metrov štvorcových. „Pokiaľ predajná plocha určená pre zákazníkov nedosahuje 25 metrov štvorcových, v prevádzke sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac jeden zákazník,“ uvádza sa vo vyhláške.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password