Pre budúcich učiteľov je najdôležitejšia prax

Viaceré školy v okolí Nitry, ale aj mimo nej, poskytujú budúcim učiteľom priestor pre získavanie praxe. Rektor UKF týmto školám odovzdal ďakovné listy a tabule, ktoré deklarujú ich vzájomnú spoluprácu.

Praktické skúsenosti sú neoceniteľné, najmä pri práci učiteľov. Teoretické znalosti si budúci učitelia chodia overovať priamo do terénu – na základné, stredné a materské školy. Študenti učiteľských odborov na univerzitách sa tu po prvýkrát stretnú s bežným vyučovacím procesom z iného pohľadu. Počas praxe prídu určite neraz i problémy, ktoré ich naučia zvládať aj nečakané situácie.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre už roky vychováva a tvorí nové generácie učiteľov. O histórii a postupnom rozvoji sa dočítate v našom predchádzajúcom článku. Učiteľskú prax Univerzita zabezpečuje v spolupráci so školami v Nitre i okolí. Pri príležitosti 60. výročia vzdelávania rektor Univerzity odovzdal riaditeľom spolupracujúcich škôl ďakovné listy za priestor, ktorý ponúkajú študentom Univerzity. „Prvých 30 rokov prakticky do nežnej revolúcie sme boli výlučne učiteľská príprava. Vychovali sme približne 10-tisíc učiteľov a absolventov vysokoškolského štúdia. Ja verím, že tú prácu, ktorú sme my robili so študentami sme robili poctivo a pripravili sme učiteľov pre pôsobenie ako na základných, tak aj na stredných školách,“ vyslovil svoje presvedčenie rektor UKF Libor Vozár.

Ďakovné listy sú symbolickým ocenením škôl a ich cvičných učiteľov, ktorí sú praxujúcim k dispozícii počas získavania skúseností.

Učiteľské štúdium sa dnes uskutočňuje prakticky na 4 fakultách Univerzity. Počet študujúcich si vyžaduje určité priestory pre vykonávanie praxe. Rektor odovzdal ďakovné listy zástupcom 18 stredných, 12 základných a 11 materských škôl. Sú medzi nimi známe nitrianske gymnáziá, ale aj konzervatórium či stredné odborné školy a materské školy z Nitry a okolia.

UKF sa rozhodla vzájomnú spoluprácu s cvičnými školami deklarovať aj tabuľou.

„Tabuľa obsahuje nápis Cvičná škola Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a máme ambíciu prostredníctvom tohto označenia manifestovať voľbu školy ako partnera v zabezpečovaní vysokoškolskej prípravy s najvyššou značkou kvality,“ povedala Jana Duchovičová, prorektorka UKF pre vzdelávanie.

Podujatie bolo tiež príležitosťou pre podpísanie vzájomnej zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní pedagogických praxí študentov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na ďalšie dvojročné obdobie.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password