Právna poradňa: Výživné na dieťa

Za neplatenie výživného hrozí neplatičom exekučné konanie aj trestné stíhanie.

Foto ilustračné (zdroj: pixabay.com)

Deti nie sú lacný špás. Strava, oblečenie, najprv plienky, potom škola a krúžky nútia rodičov či zákonných zástupcov, siahať hlboko do peňaženky. Po rozchode alebo rozvode partnerov sa nezriedka stáva, že jeden z nich zostáva na tieto výdavky sám. Často je to z dôvodu nepravidelného platenia výživného zo strany druhého rodiča. „Práve z dôvodu, že platí výživné nepravidelne, ale platí, sa v praxi stretávame s tým, že orgány činné v trestnom konaní v týchto prípadoch nezačínajú trestné stíhania, hoci sú často naplnené všetky skutkové znaky trestného činu zanedbania vyživovacej povinnosti,“ tvrdí advokát Milan Ficek. 

Rodič, ktorý chce u bývalého partnera docieliť pravidelné plnenie vyživovacej povinnosti v plnej výške, má viac možností. Môže tiež docieliť vyplácanie náhradného výživného.

Foto ilustračné (zdroj: pixabay.com)

Vec sa môže riešiť v trestnoprávnej rovine, presnejšie hovoríme o spáchaní trestného činu zanedbania povinnej výživy. S uvedeným trestným činom sa spája „inštitút účinnej ľútosti“. Páchateľ, v tomto prípade väčšinou rodič, môže vyjadriť účinnú ľútosť a dlžné výživné zaplatiť, čím zanikne trestnosť činu a nebude uznaný za vinného zo spáchania skutku. Prvoradý účel – získanie dlžného výživného však bude splnený.

V občianskoprávnej rovine môže byť voči „neplatičovi“ začaté exekučné konanie za nezaplatené výživné.

Exekučné konanie sa týka každého súdneho rozhodnutia, ktorého výrok sa vzťahuje na splnenie povinnosti, priznania práv alebo postihu majetku, a teda aj na rozhodnutie súdu o určenie výživného na dieťa. Exekútor môže vymáhať dlžné aj bežné výživné, ktoré bude splatné v budúcnosti. Zabezpečí sa tým pravidelné platenie výživného.

Podmienky získania náhradného výživného upravila minuloročná zmena zákona.

Parlament na jeseň schválil novelu zákona o náhradnom výživnom. Na jej základe sa upravili viaceré podmienky. Podľa pôvodného znenia, ak jeden z rodičov neplatil výživné minimálne tri mesiace, druhý rodič sa mohol obrátiť na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, vo svojom okrese a žiadať (na základe dokumentov) štát o vyplatenie náhradného výživného. Úprava zákona, ktorú pripravila koaličná strana SMER-SD priniesla niekoľko noviniek.

Foto ilustračné (zdroj: pixabay.com)

Po novom môže rodič na úrade o náhradu výživného žiadať už po dvoch mesiacoch. Úradu automaticky vzniká povinnosť podať trestné oznámenie na neplatiacu stranu. „Žiadateľ pred podaním žiadosti za neplatené výživné sa musí najmenej dva mesiace (pred podaním žiadosti) domáhať platenia výživného prostredníctvom súdneho exekútora alebo prostredníctvom Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí, ak sa povinný zdržiava v cudzine,“ informuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Spolu so žiadosťou sa predkladá napríklad rozhodnutie súdu alebo súdom schválená dohoda, potvrdenie exekútora, potvrdenie o príjme žiadateľa a fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne a iné doklady. Viac sa dočítate tu.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password