Právna poradňa: Susedské spory

Dostali ste sa niekedy do situácie, v ktorej ste potrebovali právnu radu? Len malá hŕstka z nás si možno po večeroch číta zákonník, a keďže neznalosť zákona neospravedlňuje, pripravili sme pre vás pravidelnú rubriku Právna poradňa. Zameriame sa najmä na najčastejšie problémy a konflikty, ktoré v medziľudských vzťahoch nastávajú. So svojimi otázkami nás môžete kontaktovať aj vy.

Máte so svojimi susedmi dobré vzťahy? Gratulujeme. Nie každý má také šťastie. Ak nebývate napríklad na Sibíri, viete, že vzájomná tolerancia k susedským vzťahom patrí, aj tá má však svoje medze. Presvedčiť vás o tom mohol nedávno medializovaný prípad z Klokočiny. Jedna z obyvateliek paneláku svojich susedov a okolie dennodenne obťažuje nadmerným hlukom a výkrikmi. Privolaným policajným hliadkam neotvára, a tak sa situácia bude riešiť súdnou cestou.

Ak vás sused nadmieru obťažuje hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením alebo vibráciami, vedzte, že ide o tzv. imisie.

Nimi sa zaoberá najmä Občiansky zákonník, ktorý hovorí: „Každý vlastník má podľa § 123 Občianskeho zákonníka právo predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním. Podľa § 127 OZ ods. 1 vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv“. Očakáva sa, že občania v rámci susedských vzťahov určité situácie strpia, ak ale tzv. reciprocita medzi susedmi presiahne hranicu, môžete sa obrátiť na príslušné orgány.

Foto ilustračné (zdroj: freepik.com)

„Ak osoba, ktorá nad mieru primeranú pomerom obťažuje alebo vážne ohrozuje výkon vašich práv, máte niekoľko možností ochrany. Môžete sa obrátiť na policajný zbor alebo na miestnu políciu, obec, alebo sa môžete domáhať súdnej ochrany,“ hovorí advokát Milan Ficek. Najčastejšími priestupkami je podľa advokáta rušenie nočného pokoja, rôzne schválnosti alebo iné hrubé správanie. Verejný poriadok by v rámci svojich právomocí mala zabezpečiť aj obec. „Ide najmä o prípady imisií. Obec môže nezákonný zásah predbežne zakázať, alebo môže uložiť, aby bol obnovený predošlý stav,“ hovorí Ficek. Tiež môže uskutočniť pohovor, počas ktorého konflikt s dotknutými stranami prerokuje v snahe zabezpečiť ochranu práv a oprávnených záujmov.

Verejný ochranca práv ako nezávislý orgán SR uvádza: „Pri posudzovaní miery primeranej pomerom treba v týchto prípadoch vziať do úvahy okrem miestnych pomerov aj intenzitu hluku, ako aj to, či ide o rušenie jednorazové, opakované, úmyselné a pod.“

Neraz sa stáva, že neprimeraným správaním susedov obťažujú ľudia, ktorí majú evidentný psychický zdravotný problém. Dohováranie a privolanie polície v týchto prípadoch môže mať nulový efekt. Možno si spomínate na prípad „spievajúceho domu“ spred niekoľkých rokov. Eva Nothartová zo Štúrova susedov každý deň obťažovala hlasným púšťaním opernej árie. Susedia si tú istú skladbu denne museli vypočuť cez 200-krát. V podobnom prípade máte možnosť „podať na súd žalobu, v ktorej uvediete konkrétne konanie, ktorým ste obťažovaný alebo je obmedzované Vaše právo a navrhnete, aby súd vlastníkovi veci uložil povinnosť zdržať sa neoprávneného zásahu,“ hovorí advokát.

Foto ilustračné (zdroj: pixabay.com)

Na spor s Evou Nothartovou však bola krátka aj Verejná ochrankyňa práv. Susedka so záľubou v hlasnej hudbe nerešpektovala ani rozhodnutie súdu a okolie obťažovala naďalej. Dotknutí obyvatelia napokon na prokuratúre podali trestné oznámenie za to, že nerešpektovaním súdu marí výkon úradného rozhodnutia a ustavičným hlukom poškodzuje zdravie susedov a dopúšťa sa výtržníctva. Eva Nothartová bola neskôr vo väzení a následne v psychiatrickej liečebni. Počas preventívnej väzby polícia z jej domu odmontovala reproduktory, alarm a ďalšie zariadenia, ktorými roky trápila okolie.

Ak vám súd dal za pravdu, ale sused rozhodnutie nerešpektuje, môžete sa na súde domáhať nariadenia predaja bytu žalobou. Keďže ide o veľký zásah do vlastníckeho práva žalovaného, porušovanie práv musí byť hodnoverne preukázané.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password