Právna poradňa: Ohováranie

V ďalšej časti pravidelnej rubriky Právna poradňa sme sa z hľadiska zákona bližšie pozreli na ohováranie.

Pamätné scény zo známych českých trilógií Zdeňka Trošku, kde miestne staršie ročníky s chuťou ohovárajú okoloidúcich sú nám určite známe. Stále sa s nimi stretávame, a to nielen na dedinách, ale aj v škole, na pracovisku a v iných kolektívoch či komunitách. Nevinné klebetenie môže v niektorých prípadoch prekročiť medze do takej miery, že obžalovanému hrozí trest odňatia slobody.

Ohováranie môže byť označené ako trestný čin, ktorý upravuje Trestný zákon.

Základná skutková podstata spomenutého trestného činu je upravená v ustanovení § 373 ods. 1 Trestného zákona: „Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody.“ Ohováranie sa ako závažný čin voči inej osobe alebo osobám vyskytuje napríklad pri obchodných vzťahoch konkurentov, vo vzťahoch medzi zamestnancami, v mediálnej oblasti aj v bežných medziľudských vzťahoch. Týka sa to napríklad niektorých rozvedených párov. Zatiaľ čo pri bezdetných rozvedených manželstvách ide skôr o majetkové právne problémy, pri rozvedených pároch, z ktorých pochádzajú spoločné deti, býva prítomné aj ohováranie.

Príkladom je prípad, kedy bývalý manžel podáva na exmanželku oznámenia a udania, že sa o deti riadne nestará. Šíri o exmanželke klamlivé a ničím nepodložené informácie. Tvrdí, že obmedzuje jeho styk s deťmi, požíva alkohol a cigarety.

Pri podobnom konaní môžete zvážiť podanie trestného oznámenia pre ohováranie.

Podľa advokáta je dôležité oznámenie formulovať tak, aby ste sa vyhli prípadnému stíhaniu pre krivé obvinenie. Trestné oznámenie môžete podať na príslušnej okresnej prokuratúre alebo na príslušnom obvodnom oddelení policajného zboru,“ hovorí advokát. Podľa neho je podstatné detailne uviesť všetky dejové súvislosti a preukázať páchateľovu vinu. Pokiaľ konanie nedosiahne intenzitu trestného činu, môže byť podľa Občianskeho zákonníka prejednávané aj ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu alebo ako zásah do osobnostných práv.

Foto ilustračné (zdroj: unsplash.com)

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password