Pracovníci ZVS nebudú fyzicky vykonávať odpočty vodomerov

Žiadajú obyvateľov o vykonanie samoodpočtu do 24. januára.

Vzhľadom na vzniknutú mimoriadnu situáciu v súvislosti s rozšírením koronavírusu boli v Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti prijaté prísnejšie opatrenia, v rámci ktorých bolo rozhodnuté o pozastavení výkonu odpočtov stavov vodomerov pracovníkmi ZsVS do 24. januára 2021.

Z uvedeného dôvodu nebudú pracovníci fyzicky vykonávať odpočty, ale telefonicky kontaktovať zákazníkov so žiadosťou o vykonanie samoodpočtu vodomeru a nahlásenie stavu.

„V prípade, že niektorí zákazníci nebudú do 24. 1. 2021 týmto spôsobom oslovení, touto cestou si ich dovoľujeme požiadať o spoluprácu pri nahlásení stavu, a to na e-mailovú adresu: stavvodomeru@zsvs.sk alebo vyplnením aktívneho formulára na webovej stránke spoločnosti www.zsvs.sk,“ uvádza Západoslovenská vodárenská spoločnosť. Pri takomto nahlásení vodomeru je potrebné, aby ste uviedli technické číslo odberu, číslo vodomeru, adresu odberného miesta, dátum odpočtu a stav vodomeru v metroch kubických.

Oznámenie sa týka iba odmerných miest s ročným odpočtovým cyklom v mesiaci január v mestskej časti Dolné a Horné Krškany mesta Nitry na nasledovných uliciach: 1. mája, Biovetská, Bita, Bočná, Borovicová, Brigádnická, Cirmánska Dvorčanská, Holotka, Jabloňová, K rieke, Knappova, Krškanská, Látečkovej, Liesková, Mäsiarska, Medzi vodami, Na Hlinách, Na Katruši, Na Priehon, Nezábudková, Novozámocká, Pod Katrušou, Pod Topolou, Pri mlyne, Rakytová, Roľnícka, Sikárska, Staromlynská, Široká, Športová, Záborského, Zelená, Zimná a Zlievarenská

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password