Pracovníci Štatistického úradu navštevujú domácnosti: Zisťujú životnú úroveň

Vybrané domácnosti pred nášvtevou oslovia.

Aké sú príjmy a životné podmienky Slovákov? Odpovede na tieto otázky zisťuje Štatistický úrad SR. Zisťovanie nadväzuje na dve prechádzajúce, ktoré prebiehali v rokoch 2005 až 2020. V tomto roku bolo vybraných 42 samospráv a 7 000 domácností.

Domácnosti oslovia vopred.

„V období od 12. mája do 31. júla 2021 vybrané domácnosti aj v meste Nitra navštívi pracovník – overovateľ. Domácnosť‘ bude vopred oslovená listom, kde bude okrem iného uvedený aj kontakt na overovateľa. Pracovník je povinný preukázať‘ sa v domácnostiach osobitným poverením,“ vysvetľuje mesto Nitra.

Všetky informácie a názory, ktoré ako obvyvateľ mesta poskytnete, budú chránené, nezverejňujú sa a slúžia len na účel štatistického zisťovania.

Výsledky zistení majú byť zdrojom pre údaje o príjmoch, úrovni, chudobe a sociálnom vylúčení v krajinách Európskej únie, zároveň slúžia pre porovnanie stavu v daných krajinách. „Cieľom tohto projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistik krajín Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach domácností,“ dodáva radnica.

foto ilustračné: pixabay.com

Televízia Nitrička

Forgot Password