Pracovná skupina má pripraviť Nitru na druhú vlnu nákazy

Dôsledná príprava je základ úspechu. V Nitre vzniká pracovná skupina, ktorej úlohou bude pomôcť zvládnuť druhú vlnu nákazy novým koronavírusom.

Názory odborníkov sa rôznia. Zatiaľ čo jedni ďalšiu nákazu neočakávajú, iní vyzývajú k opatrnosti a zodpovednosti. S prírodnými silami sa však netreba zahrávať a rozhodne ich nie je dobré podceňovať. Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja preto určil pracovnú skupinu, ktorá má zabezpečiť prípravu na možnú krízovú situáciu.

Úlohou pracovnej skupiny bude pripraviť a vytvoriť zásoby osobných ochranných pracovných pomôcok, dezinfekcie a ďalších prístrojov pre možnú ďalšiu vlnu nákazy COVID-19.

„Ďalšími úlohami je pripraviť plán činností pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zariadenia sociálnych služieb (verejné, neverejné), kultúrne zariadenia, školské zariadenia, dopravu (Arriva Nitra) a podľa potreby aj v ďalších oblastiach v pôsobnosti NSK,“ informoval úrad. Prípadná druhá vlna by nás tak vďaka tomuto opatreniu nemala zaskočiť nepripravených.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password