Pracoviská rezortu vnútra sú opäť prístupné verejnosti

Ministerstvo vnútra po niekoľkých dňoch otvára svoje kontaktné pracoviská. Vstúpiť môžu len ľudia s negatívnym testom.

Z dôvodu zákazu vychádzania boli všetky pracoviská Ministerstva vnútra SR až do odvolania zatvorené. Dnes sú opäť prístupné, ale vstup je možný len osobám, ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom teste na ochorenie COVID-19 nie starším ako z 29. októbra. Dvere otvoria i ľuďom, ktorí spadajú do výnimiek z uznesenia vlády z 28. októbra o zákaze vychádzania počas núdzového stavu. „Vstup na základe výnimky je však potrebné preukázať príslušným dokladom,“ uvádza rezort.

Vstup občanov budú koordinovať poverení zamestnanci a supervízori.

Každý návštevník je povinný rešpektovať ich pokyny a dodržiavať stále platné hygienické opatrenia (R-O-R). „Za neuposlúchnutie dodržiavania protiepidemiologických opatrení, ako aj za porušenie nariadenej izolácie môže príslušník Policajného zboru na mieste uložiť pokutu v blokovom konaní až do výšky 1000 eur,“ pripomína ministerstvo.

Ako po novom fungujú jednotlivé oddelenia?

Oddelenia dokladov

  • Vodičské preukazy a cestovné pasy sa vydávajú bez obmedzení. V agende občianskych preukazov sa počas núdzového stavu nevydávajú certifikáty pre elektronický podpis (na tento účel je pre držiteľov aktivovaných elektronických občianskych preukazov k dispozícii bezplatná e-služba).
  • Počas núdzového stavu neplatia lehoty platnosti uvedené na dokladoch (s výnimkou cestovných pasov) – automaticky sa predlžujú až do uplynutia 4 mesiacov po skončení mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Evidencia zbraní

  • Na úseku zbraní a streliva polícia nebude prijímať žiadosti o úkony, pri ktorých počas krízovej situácie neplynú alebo sa nepredlžujú lehoty. V ostatných prípadoch je akceptované telefonické alebo mailové oznámenie žiadateľa.
  • Od 1. novembra začína plynúť zbraňová amnestia. Aktuálna situácia ľudí, ktorí chcú nelegálne držanú zbraň a strelivo vrátiť nijako neobmedzuje.

Okresné úrady a klientské centrá

  • V plnom rozsahu zabezpečujú agendy na úsekoch overovania listín a osvedčenia podpisov, živnostenského podnikania, cestnej dopravy a pozemných komunikácií, katastra nehnuteľností, životného prostredia a poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav. K dispozícii sú aj podateľne, pracoviská však akceptujú i podania elektronickou poštou (do troch dní je ale potrebné podanie doplniť listinnou podobou alebo autorizovať elektronickým podpisom).
  • Osobné konzultácie a pojednávania len po dohode s klientom, na ďalších úsekoch len po objednaní sa na termín so zodpovedným zamestnancom.

Ministerstvo vnútra SR napriek všetkému vyzýva ľudí, aby uprednostnili telefonickú, elektronickú alebo písomnú komunikáciu.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password