Pracoviská ministerstva vnútra sú zatvorené. Zrušené sú priestupkové pojednávania, nevybavíte ani doklady

Z dôvodu zákazu vychádzania sú všetky pracoviská Ministerstva vnútra SR až do odvolania zatvorené. Ich zamestnanci však naďalej pracujú a žiadosti vybavujú v zákonom stanovených lehotách.

Klientské centrá, oddelenia dokladov, dopravné inšpektoráty aj ostatné pracoviská ministerstva vnútra majú stránkové hodiny do odvolania zrušené. „Občania môžu úrady kontaktovať výlučne telefonicky, elektronickou formou, či písomne. Neautorizované elektronické podanie je potrebné do troch pracovných dní doplniť písomne alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom,“ uvádza MV SR.

Elektronicky dohodnuté termíny neplatia. Žiadatelia sa budú môcť objednať na nové.

Zrušené sú tiež všetky priestupkové pojednávania a svoje služby neposkytujú ani podateľne. „Jedinou výnimkou z opatrení je preberanie vyhotovených dokladov (OP, vodičský preukaz, cestovný pas) pre občanov, ktorí o ne požiadali v zrýchlenej lehote,“ spresňuje rezort.

Ministerstvo zároveň upozorňuje, že počas núdzového stavu neplatia lehoty platnosti uvedené na dokladoch.

Táto lehota sa automaticky predlžuje až do uplynutia 4 mesiacov po skončení núdzového stavu, výnimočného stavu alebo mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 (výnimkou sú len cestovné pasy). Účelom zmien je úprava právnych noriem tak, aby sa pri ich aplikácii v čo najväčšej miere znížilo riziko ohorenia zdravia a zároveň, aby boli čo najmenej dotknuté práva občanov. „Doklady teda automaticky platia a v tejto dobe nie je potrebné vybavovať nové a vystavovať sa riziku nákazy,“ prízvukuje ministerstvo, ktoré zároveň ďakuje občanom za rešpektovanie pravidiel, ktorých cieľom je prispieť k eliminácii nákazy ochorením COVID-19.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password