POZOR – ZMENA! Rodičia na OČR musia do poisťovne zaslať čestné vyhlásenie

Nariadenia sa menia z hodiny na hodinu. Rodičia, ktorým je priznané ošetrovné v čase koronavírusovej pandémie, musia Sociálnej poisťovni do konca mesiaca doručiť čestné vyhlásenie.

Všetci poistenci, ktorí si v čase pandémie koronavírusu uplatnili alebo chcú uplatniť nárok na dávku ošetrovné (OČR), musia do príslušnej pobočky SP zaslať čestné vyhlásenie. Dôvodom má byť potreba poisťovne poznať presné dni, kedy sa ktorý rodič o dieťa staral.

Čestné vyhlásenie musí poslať každý rodič osobitne sám za seba ku koncu každého mesiaca, za ktorý žiada vyplatiť ošetrovné.

„Vzhľadom na blížiaci sa koniec mesiaca marec je potrebné zaslať čestné prehlásienie čím skôr,“ uvádza poisťovňa. Ak termín nebude dodržaný, nárok na výplatu nezanikne, ale bude vyplatená až po doručení tohto dokladu.

Čestné vyhlásnie je možné zaslať poštou aj elektronicky. Tlačivo aj s postupom, ako ho vyplniť si môžete stihanuť na webovej stránke www.socpoist.sk.

E-mailové adresy pobočiek Sociálnej poisťovne nájdete tu.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password