Poznáte športovcov a športové osobnosti, ktoré si zaslúžia ocenenie? Nominujte ich

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) ocení najúspešnejších športovcov a osobnosti pôsobiace v oblasti športu v Nitrianskom kraji za rok 2022.

foto ilustračná (pixabay.com)

„Cieľom spoločenskej akcie je poukázať na mimoriadne úspechy športovcov a osobností pôsobiacich v oblasti športu,“ informuje Úrad NSK.

Nominácie môžu posielať telovýchovné jednoty, športové kluby, ale aj široká verejnosť. Hlavnou podmienkou nominovanie je pôsobenie športovca alebo klubu na území Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Návrhy na ocenenie je možné posielať do 10 apríla 2023.

Nominácie môžu byť posielané v podobe vyplneného predpísaného formulára zverejneného na webe NSK, buď poštou, prostredníctvom emailu alebo priamo cez odkaz.

Tí najlepší budú vyhlásení v kategóriách:

1. jednotlivci seniori,
2. jednotlivci juniori,
3. kolektívy seniori,
4. kolektívy juniori,
5. zdravotne znevýhodnení športovci (jednotlivci a kolektívy spolu),
6. združenie technických a športových činností (jednotlivci a kolektívy spolu),
7. tréneri,
8. cena predsedu NSK – ďakovný list za celoživotný prínos v oblasti športu.

Komisia bude o ocenených rozhodovať na základe stanovených kritérií. Slávnostné oceňovanie najúspešnejších športovcov a kolektívov za rok 2022 je naplánované na jún 2023.

Televízia Nitrička

Forgot Password