Pozemok na pešej zóne bol dlho nevyužívaný, teraz sa tu kampaňuje. Čo s ním bude po voľbách?

Prázdny pozemok na pešej zóne oproti ulici Pri Synagóge dlhší čas čiastočne zakrývalo oplotenie, to ale často aj vplyvom veterného počasia padalo a odkrylo tak zeleňou zarastený dvor. Pôvodným plánom je pritom výstavba.

Lokalita bola opakovane nahlasovaná na portáli Odkaz pre starostu a preposlaná samospráve

Padajúce oplotenie tu obyvateľ nahlásil v marci 2021. Mária Cok Steinemannová z referátu miestneho rozvoja a strategických činností Mestského úradu v Nitre vtedy prostredníctvom Odkazu pre starostu na podnet odpovedala, že bol oslovený majiteľ súkromného pozemku – spoločnosť Aktisbau s požiadavkou o opravu oplotenia.

zdroj foto: screen Odkaz pre starostu

Od marca 2021 do leta 2022 sa pozemok výrazne nezmenil. Podľa hovorcu mesta Nitry Tomáša Holúbeka úrad majiteľa kontaktoval aj tento rok. Odbor majetku na podnet výboru mestskej časti Staré mesto vo februári listom upozornil majiteľa na poškodené oplotenie.

Firmu sme upozornili na to, že oplotenie na ich pozemku je poškodené a požiadali sme ich o vykonanie nápravy,“ dodal hovorca.

Zmena prišla s aktuálnou predvolebnou kampaňou

Začiatkom septembra tu Igor Kršiak spolu so svojím tímom kandidátov na mestských poslancov pokrstili volebný program Fungujúcej Nitry.

Pozemok predtým svojpomocne upravili, vyrovnali podložie a navozili sem štrk, pribudla aj maketa možnej budúcej podoby pešej zóny.

Materiál s modelom pešej zóny poskytol jeden z kandidátov na poslancov. S prácou mu pomáhali ďalší kandidáti. „Čo sa týka samotnej makety, tú som dal vyrobiť ja a jej financovanie je riadne zaevidované na transparentnom účte, keďže je to kampaňová aktivita,“ uviedol Igor Kršiak.

Časť pozemku sa aktuálne využíva na predvolebnú kampaň. (foto: NH)

Čo bude s prázdnym dvorom po voľbách?

Z mesta sme pred časom dostali informáciu, že Útvar hlavného architekta a ani stavebný úrad k tomuto miestu neevidujú žiaden investičný zámer. „O odkúpení pozemku sme zatiaľ neuvažovali vzhľadom na to, že takýto krok by si vyžadoval vyčlenenie potrebných financií,“ dodal hovorca.

Svoje predstavy o budúcnosti pozemku ukázala Fungujúca Nitra Igora Kršiaka. Ambíciou je vytvoriť tu parčík s možnosťou realizácie kultúrnych akcií na malom amfiteátri. Takto by návrh prezentoval majiteľovi (foto: NH)

Kontaktovali sme aj jedného z konateľov spoločnosti Aktisbau, ktorá pozemok vlastí. Nedospeli k dohode s pamiatkovým úradom.

Konateľ spoločnosti Aktisbau Jaroslav Hlavačka vysvetlil, že spoločnosť má už dávno pripravenú projektovú dokumentáciu na výstavbu polyfunkčného objektu: „Tak, ako to v meste Nitra býva, pamiatkový úrad blokuje, by som povedal, ,veškerú‘ snahu o nejakú realizáciu“.

Problémom má byť otázka počtu podlaží.

Presnejšie, že pamiatkový úrad s pravdepodobným počtom podlaží možnej stavby nesúhlasí. Jaroslav Hlavačka tiež vysvetlil, že návrh pritom architekt spracoval tak, že podlažnosť ani nie je vidieť.

foto ilustračná: pixabay.com

Pozemok sa nachádza v pamiatkovej zóne a bola mu priznaná územná ochrana.

Zuzana Kramárová z Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) v Nitre hovorí, že ide o pozemok v ťažiskovej časti historického mestského jadra, v súvislosti s pamiatkovými hodnotami a historickým sídelným usporiadaním bolo vyhlásené za pamiatkovú zónu a bola mu priznaná územná ochrana.

Zaujímali sme sa aj o to, či je v kompetencii úradu zasahovať do počtu podlaží v danej pamiatkovej zóne. „Určenie limitov objemového riešenia a výškového usporiadania úprav nehnuteľností (aj novostavieb) nachádzajúcich sa v pamiatkových územiach je jedným z najvýznamnejších cieľov pamiatkovej ochrany týchto území. V tomto konkrétnom prípade je hmotový rozsah novej zástavby limitovaný aj historickou zástavbou pozemku,“ odpovedala Zuzana Kramárová.

Dodala, že o výškovom usporiadaní a objemovom riešení úprav nehnuteľností v pamiatkových územiach, vrátane novostavieb, rozhoduje KPÚ Nitra v zmysle ustanovení pamiatkového zákona (§ 32 ods. 5 a 7).

pešia zóna v Nitre (foto: NH)

V roku 2017 bolo na KPÚ Nitra vedené konanie vo veci zámeru úpravy nehnuteľnosti.  To bolo ukončené rozhodnutím o zámere úpravy nehnuteľnosti v pamiatkovom území.

„Vlastník doposiaľ nepožiadal KPÚ Nitra o vydanie záväzného stanoviska k žiadnemu stupňu projektovej dokumentácie. Platnosť vyššie uvedeného rozhodnutia už vypršala. Aktuálne teda nie sú v predmetnej veci vydané žiadne platné dokumenty KPÚ Nitra,“ informoval KPÚ. Vec tak zatiaľ nie je doriešená.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password