Povinnosti cestovateľov

Úrad verejného zdravotníctva vysvetľuje, čo robiť, keď sa vraciate zo zahraničia.

Cestovanie naprieč svetom prináša v týchto časoch rôzne povinnosti. Tie sa týkajú osôb, ktoré sa vrátili z rizikových krajín. „Všetky osoby, ktoré vstúpia na územie Slovenskej republiky a počas predchádzajúcich 14 dní navštívili rizikovú krajinu, teda krajinu, ktorá nie je uvedená v zozname menej rizikových krajín, sa musia telefonicky alebo elektronicky prihlásiť na miestny príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva v SR, aby ho oboznámili s cestovateľskou anamnézou,“ uvádza ÚVZSR.

Pixabay

V zozname menej rizikových krajín sú zatiaľ: Austrália, Belgicko, Cyprus, Česká republika, Čína, Dánsko, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Holandsko, Írsko, Island, Japonsko, Južná Kórea, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko a Taliansko.

Pixabay

Regionálny úrad verejného zdravotníctva následne cestovateľov oboznámi s ďalším postupom a pravidlami domácej izolácie. Taktiež sprostredkuje testovanie na COVID-19, najneskôr do 5. dňa po príchode. Testovanie by malo byť bezplatné. „Toto vyšetrenie osoba neuhrádza a do výsledku vyšetrenia je povinná dodržať domácu izoláciu,“ odkazuje ÚVZ SR. Odbery sa však vykonávajú na určených miestach, v domácom prostredí sa vykonávajú len výnimočne.

Pixabay

Ďalším spôsobom je vyplnenie elektronického formulára, ten nájdete na stránke: https://korona.gov.sk/ehranica/. V ňom, okrem iného, vyplníte svoje telefónne číslo, miesto pobytu plánovanej domácej izolácie a meno ošetrujúceho lekára. „Na základe týchto údajov ich príslušný RÚVZ objedná na testovanie najskôr na piaty deň po príchode na územie SR,“ vysvetľuje ÚVZ SR. Pokiaľ plánujete zostať v domácnosti, kde s vami žijú ďalší členovia rodiny, aj oni musia, po kontakte s vami, podstúpiť karanténu. „Domáca izolácia sa nariaďuje i ostatným osobám žijúcim v spoločnej domácnosti,“ informuje ÚVZ SR.

Po príchode by sme mali taktiež kontaktovať svojho lekára, ktorý vystaví PN z dôvodu karantény pre možnosť ochorenia COVID-19.

Ak sa u osôb po návrate zo zahraničia, bez ohľadu na to, z ktorej krajiny prišli, prejavia príznaky respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a oboznámiť ho s cestovateľskou anamnézou,“ uvádza ÚVZSR.

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password