Používanie zábavnej pyrotechniky škodí domácim i voľne žijúcim zvieratám. Môže mať až smrteľné následky

Výbuchy, záblesky, dym. Novoročný ohňostroj je pre mnohých ľudí nevyhnutnou súčasťou silvestrovských osláv. Málokto sa však zamyslí nad dôsledkami u malých detí, starších osôb či zvierat.

Zvukový efekt ohňostroja sa približuje až k hodnote 150 decibelov a podľa zástupcov organizácie Ochrana dravcov na Slovensku vystrašené zvieratá utekajú z oblastí, kde sa predtým zdržiavali. „Ohňostroj spôsobil masový prelet desiatok tisíc vtákov, ktorý bol dokonca viditeľný na radaroch. Vyplašené a zmätené jedince reagovali pudovo, snažili sa uniknúť do bezpečia,“ priblížil Tomáš Veselovský z Ochrany dravcov na Slovensku.

V útulkoch každoročne evidujú zvieratá, ktoré sa zatúlali svojim majiteľom.

„Šťastné konce majú tie, ktorých majitelia dali označiť mikročipom, a tak sa môžu bezprostredne vrátiť do svojho domova. Bohužiaľ, množstvu zvierat nevieme pomôcť. Zväčša sa stávajú obeťami dopravným prostriedkov. Na hluk z petárd trpia aj zvieratá v útulkoch. Posledné roky máme tiež veľké obavy z lampiónov šťastia, ktoré môžu veľmi jednoducho spôsobiť požiar,“ skonštatovala predsedníčka Slobody zvierat, Pavla Dugovičová.

Zdroj: pixabay.com

Vážne zranenia a úhyny môžu spôsobiť aj lampióny šťastia. V dôsledku stresu vtáky prichádzajú aj o tukové zásoby, ktoré sú nevyhnutné pre ich prežitie v chladnom počasí. Pre ohľaduplnú oslavu príchodu nového roka ochranári odporúčajú namiesto hlučných delobuchov a ohromujúcich svetelných efektov zvoliť napríklad prskavky alebo sviečky, ktoré nerobia hluk ani nevypúšťajú do prostredia toxické látky.

Mali by sme uprednostniť pyrotechniku s malým dosahom a nepoužívať ju v blízkosti lokalít, kde sa môže ukrývať vtáctvo či iné zvieratá.

Vyhnúť by sme sa mali porastom stromov či kríkov, nezamrznutým vodným plochám, parkom, cintorínom i záhradám. „Pozorne dodržiavajte návod na použitie pyrotechniky, ktorú sa chystáte použiť. Tieto pokyny často obsahujú aj zásady pre ochranu domácich zvierat a voľne žijúcich živočíchov,“ uzavrela výkonná riaditeľka Ochrany dravcov na Slovensku, Lucia Deutschová.

Zdroj: pixabay.com

Zásady správneho používania zábavnej pyrotechniky podľa odporúčaní Ministerstva vnútra SR:

  • Pri kúpe zábavnej pyrotechniky si treba dávať pozor na to, aký výrobok kupujete kupujete. Pyrotechniku kupujte len u certifikovaných predajcov a s návodom. Je nebezpečné vyrábať si zábavnú  pyrotechniku doma, či kupovať ju od pouličných predavačov bez návodu na použitie.
  • Nedávajte si výrobky zábavnej pyrotechniky do vreciek odevov. Uchovávajte ich mimo tela. 
  • Pred odpálením si vždy prečítajte návod.
  • Zistite, či je na pyrotechnike dostatočne dlhá zápalná šnúra, až potom ju zapáľte.
  • Rakety pred odpálením nezapichnite do zeme, ale vložte do fľaše naplnenej pieskom. Nikdy ich neodpaľujte pod stromami, len na voľnom priestranstve tak, aby neohrozovali druhých ľudí.
  • Pozor na rakety, na ktorých zhorí zápalná šnúra a nevybuchnú. Nepribližujte sa k nim hneď a nepokúšajte sa ich opätovne odpáliť.
  • Nezabúdajte na tých, ktorí sa výbuchov boja – starších ľudí a zvieratá. Predovšetkým psíky veľmi zle znášajú ohlušujúce explózie. Buďte preto ohľaduplní.

Stratené či zranené psy a mačky je potrebné hlásiť na linku mestskej polície a pre záchranu voľne žijúcich zvierat by ste mali kontaktovať záchranné stanice spadajúce pod Štátnu ochranu prírody SR.

Televízia Nitrička

Forgot Password