Potešte blízkych darčekom od klientov zariadení sociálnych služieb

Podujatie Vianočné posolstvo sa koná prvýkrát od pandemickej pauzy

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre organizuje v stredu 30. novembra benefičnú akciu s názvom Vianočné posolstvo – darovať a byť obdarovaný.

Miestom konania budú tentokrát v čase od 9.00 do 12.00 h okrem hlavnej univerzitnej budovy na Tr. A. Hlinku 1 aj fakultné priestory na Kraskovej 1.

V tomto roku pozvanie fakulty prijalo 12 zariadení sociálnych služieb, najmä z Nitrianskeho kraja, od ktorých bude možné vybrať si a zakúpiť ručne vyrábaný originálny darček.

“V každom výrobku je čas, tvorivosť, spomienky a túžby ľudí, ktorí dni svojho života trávia mimo svojich rodín, v inštitucionalizovanej starostlivosti. Kúpou darčeka je jeho tvorca obdarovaný pozornosťou, uznaním a ocenením jeho práce. Podujatie je skvelou predvianočnou príležitosťou ako posilniť ľudskú spolupatričnosť a dobročinnosť a pozývame naň nielen akademickú obec a zamestnancov UKF, ale aj verejnosť,” uviedla prodekanka FSVaZ pre vonkajšie vzťahy a rozvoj Miroslava Čerešníková.

Univerzita sa v adventnom období stáva miestom predvianočných stretnutí klientov zariadení sociálnych služieb, študentov a zamestnancov univerzity už od roku 2015.

„Podujatie Vianočné posolstvo – Darovať a byť obdarovaný inšpiruje ľudí k uvažovaniu o dobrovoľníckej činnosti a k aktívnemu zapojeniu sa do pomoci pre tých, ktorí našu pomoc potrebujú,“ dodala fakulta.

Televízia Nitrička

Forgot Password