Poslancom bol predstavený plán mobility mesta

Mestskému zastupiteľstvu Nitry bol prezentovaný priebeh prác na strategickom dokumente Plán udržateľnej mobility. Ten má priniesť dlhodobé riešenia pre rozvoj dopravy a zvýšenie kvality životného prostredia.

Mestským poslancom bol nedávno predstavený Plán udržateľnej mobility. Ide o strategický dokument, ktorého cieľom je zvýšiť úroveň života v meste. Vychádza z analýzy súčasnej dopravnej infraštruktúry, mobilitných návykov obyvateľov a návštevníkov mesta. Je zameraný na rôzne druhy prepravy, teda chôdzu, bicykel, verejnú hromadnú dopravu či autá.

Cieľom Plánu je získať záväzný podklad pre plánovanie dopravnej infraštruktúry na území mesta Nitra a v spádovom území so zámerom zlepšiť kvalitu životného prostredia.

K riešeným územiam dokumentu patria okrem mesta aj priľahlé obce. Ide o Nitrianske Hrnčiarovce, Jelšovce, Čakajovce, Čechynce, Ivanka pri Nitre, Malý Lapáš, Veľký Lapáš, Lužianky, Zbehy, Cabaj-Čápor a Lehotu. Analýzy ba mali priniesť dlhodobé riešenia rozvoja dopravy v meste. Plán je preto navrhovaný až do roku 2050.

„Hromadnú dopravu využíva 20 % ľudí, bicykle okolo 2 %. Zvyšok je automobilová doprava, rozdelená na šoférov a spolujazdcov, a to bohužiaľ tvorí cez 50 %,“ uviedol štatistické údaje Ondřej Kyp, vedúci autorského tímu Plánu udržateľnej mobility. „Ja to vnímam veľmi negatívne, že trend toho, koľko ľudí sa odvezie mestskou hromadnou dopravou sa znižuje,“ vyjadril sa primátor Nitry Marek Hattas. Z dlhodobého hľadiska sa má riešiť aj centrálna mestská zóna. Podľa Ondřeja Kypu ide v podstate o to, aby hromadná doprava mala v centre miesto.

Primátor spomína tiež kapacitu parkovísk: „Aby 80 % tých parkovísk bolo obsadených, ale 20 %, aby bolo stále voľných.“ Meniť, resp. zjednodušiť by sa mali aj parkovacie karty. „Rátame s tým, že od 1. 1. by bolo v platnosti nové VZN alebo nové pravidlá,“ dodal primátor. Zmeniť by sa mohli aj ceny parkovného. „Mohlo by prísť k úprave parkovného do takej ceny, aby boli parkoviská, hlavne v centrálnej mestskej zóne obrátkové,“ vyjadril sa Erik Duchoň, náčelník nitrianskej mestskej polície.

Vedúci tímu, ktorý pripravil Plán udržateľnej mobility zdôraznil, že všetko je o tom, kto bude prevádzkovať hromadnú dopravu a dôležitým bodom sú najmä financie.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password