Poslanci schválili nové tarifné podmienky MHD na rok 2022

Mestská hromadnú doprava v Nitre bude mať od budúceho roku nového dopravcu aj pozmenené tarifné podmienky schválené mestským zastupiteľstvom.

Témou riadneho októbrového mestského zastupiteľstva Nitry bolo aj schvaľovanie nových tarifným podmienok, ktoré budú platné od 1. januára 2022. Od nového roku bude tiež autobusovú hromadnú dopravu v Nitre zabezpečovať nový dopravca Transdev Morava. „V nových tarifných podmienkach sa nemenia ceny cestovného ani rozsah poskytovaných zliav. Cestovné pre jednotlivých cestujúcich sa tak nezvyšuje ani neznižuje,“ uvádza portál imhd.sk.

Avšak pribudnú možnosti platby, zjednodušia sa podmienky na získanie zľavy, rozšíri sa ponuka lístkov a doba ich platnosti sa bude počítať iným spôsobom.

„Jednou z najväčších zmien je, že sa zjednocuje filozofia základného cestovného lístka na jednu cestu. Po novom sa aj cestovné lístky z čipovej karty menia na 60-minútové a budú tak fungovať rovnakou logikou ako lístky zakúpené iným spôsobom,“ pokračuje portál imhd.sk. Cestujúci už pri prestupe nebude musieť kartu priložiť znova a počet prestupov bude podobne tak, ako pri papierových či SMS lístkoch, neobmedzený. Okrem toho bude mať možnosť v priebehu prepravy predĺžiť si aktuálny lístok o ďalších 60 minút.

Lístky si kúpite aj v samoobsluhe.

Týždenný lístok sa zmení na 168-hodinový, pričom jeho platnosť bude naďalej 7 dní, no platnosť sa už nebude počítať na celé dni ale na hodiny (7 dní = 168 hodín). 24-hodinové,168-hodinové, ako aj novo zavedené 72-hodinové lístky nebude predávať len vodič autobusu v hotovosti, ale cestujúci si ich budú môcť kúpiť aj samoobslužne prostredníctvom dopravnej alebo bankovej karty.

O nových spôsoboch platby sa viac dočítate nižšie.

Zmeny sa týkajú aj držiteľov s ťažkým zdravotným postihnutím či držiteľov Jánskeho plakety.

Ponuka mesačných, štvrťročných a polročných lístkov sa rozširuje o ročný lístok. Jeho základná cena bude 165 €, cestujúci s nárokom na 40 %-nú zľavu (deti, študenti, seniori a pod.) ho môžu mať za 99 €. Polročný lístok pre držiteľov Bronzovej alebo Striebornej Jánskeho plakety za 12 € sa mení na ročný lístok za 24 €. Polročný lístok pre držiteľov Zlatej alebo Diamantovej Jánskeho plakety alebo Kňazovického medaily za 6 € na mení na ročný lístok za 12 € a polročný lístok pre občanov starších ako 70 rokov a pre držiteľov preukazov ŤZP, ŤZP-S za 1 € sa mení na ročný lístok za 2 €.

Niektoré ďalšie zmeny v nárokoch na zľavy súvisisia s vyhláškou Ministerstva dopravy SR.

Bezplatná preprava detí predškolského veku sa bude po novom poskytovať do dovŕšenia 6. roku veku. Nárok na cestovné so zľavou 40 % si po novom bude môcť uplatniť každý senior od dovŕšenia 63 rokov veku. Mladí ľudia, ktorí ešte nedovŕšili 18. rok života, si budú môcť zľavnené lístky zakúpiť jednoduchšie – na preukázanie nároku na zľavu postačí preukaz totožnosti, z ktorého sa v prípade kontroly určí ich vek. Pokiaľ cestujú len na linkách MHD Nitra, nemusia si pre potreby zľavneného cestovného vybavovať preukážku po predložení potvrdenia o návšteve školy.

foto ilustračná (pixabay.com)

Televízia Nitrička

Forgot Password