Poslanci hovorili o budúcnosti hromadnej dopravy v Nitre

Mestská autobusová doprava (MAD) patrila k jedným z hlavných bodov, ktoré boli predložené mestským poslancom na prerokovanie pred letnou prestávkou.

foto: Nitriansky hlásnik

Debatovalo sa o verejnom obstarávaní, ktorého cieľom je zámer nájsť nového dopravcu, no témou boli aj návrhy zmien dopravnej obsluhy v meste. Mesto pôvodnú suťaž na prevádzkovateľa zrušilo, prihlásil sa iba jeden záujemca, a tým bol súčasný prepravca.

Aktuálne verejné obstarávanie má byť spoluprácou medzi mestom Nitra a obcami Branč, Ivanka pri Nitre, Lužianky, Nitrianske Hrnčiarovce a Štitáre. Niektoré linky MAD totiž zachádzajú aj do spomínaných obcí.

V dôvodovej správe predloženého materiálu sa uvádza, že ak by mesto súťažilo služby bez spolupráce obcí, cestovné spoje by do uvedených lokalít nemohli zachádzať, a obce by boli nútené uzatvoriť zmluvy s mestom vybraným dopravcom. Participáciou obcí chce mesto zachovať dopravnú obslužnosť. V súťaži radnici pomáhajú aj externí spolupracovníci.

Zmluva bude uzatvorená na 10 rokov s 3-ročnou opciou. Predpokladaná hodnota zákazky sa pohybuje v sume 128 702 782 €.

archív TV Nitrička

Autobusy a zastávky majú dosahovať určité technické štandardy. Uviedli najviac sledované body.

Vek autobusov má mať v priemere 8 rokov, najstaršie autobusy 13 rokov. Nízkopodlažnosť, klimatizácia a wifi má byť v rámci vozového parku 100 %. Počíta sa s vybavenosťou info tabuľami, kontrolou dodržiavania trás a cestovných poriadkov, pričom kontrolovať ich môže mesto aj samotní cestujúci prostredníctvom mobilnej aplikácie. Spomínajú sa aj počítadlá cestujúcich, spravovanie reklamy vo vozidlách a zvýšený počet dverí. Pri nich i pri vodičovi majú byť inštalované kamery. „Uvedené má slúžiť eliminácii úrazov pri zatváraní dverí, zníženie kriminality a riešenia dokazovania trestných činov a priestupkov,“ uvádza sa v predloženom materiáli.

http://www.nitrianskyhlasnik.sk/mhd-bude-lacnejsia-cielom-je-motivovat-k-bezhotovostnej-platbe/

Hovorilo sa však aj o pláne dopravnej obsluhy a zapracovávaní návrhov.

Poslankyňa Marta Rácová vyčítala, že materiál, okrem niekoľkých strán, vznikol v roku 2009. „Toto je návrh na zakomponovanie do pôvodného plánu dopravnej obsluhy,“ vysvetlil Pavol Jakubčin, vedúci odboru komunálnych činností a životného prostredia. Zostavili ho z vlastných údajov pre objektívnu informovanosť uchádzačov verejného obstarávania. Témou materiálu je tiež rozširovanie a optimalizácia liniek, najmä čo sa týka Strategického parku a spoločnosti Jaguar Land Rover.

V najbližších 2 rokoch je predpoklad rozšírenia hromadnej dopravy v rámci danej lokality. Vzhľadom na formujúci sa dopyt „v neskoršom období, po stabilizácii prepravných prúdov sa predpokladá väčšie kombinovanie ,starých‘ a ,nových‘ spojov,“ uvádza materiál. Podľa Štefana Štefeka je však vhodný na dopracovanie, nepovažuje ho za plán, skôr za zhodnotenie. Tvrdí, že obslužnosť MAD je vzhľadom na rozmach a zastavanosť nášho územia výrazne slabšia, ako bola v minulosti. Vhodné by tiež podľa neho bolo zhodnotiť každú linku aj na základe zistení poslancov z jednotlivých mestských častí.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password