Posielali ste minulý rok žiadosť o pandemické ošetrovné? Novú netreba

Žiadosť sa posiela len raz, Sociálnej poisťovni však musíte zaslať čestné vyhlásenie.

foto ilustračná (pixabay.com)

Sociálna posťovňa upozorňuje poistencov, aby neposielali žiadosť o pandemické ošetrovné opakovane len z dôvodu začiatku nového kalendárneho roku. Opakovené zasielanie žiadosti podľa pisťovne zahlcuje jej pobočky a Informačno-poradenské centrum. Aktuálne sú preťažené veľkým množstvo požiadaviek, čím sa zdržuje vybavenie dávok pre ďalších klientov.

„Ak počas krízovej situácie, ktorá trvá od 12. marca 2020, už raz žiadosť o pandemické ošetrovné v minulom roku zaslali, za január 2021 pošlú do Sociálnej poisťovne už len čestné vyhlásenie,“ zdôrazňuje Sociálna poisťovňa.

Žiadosť o pandemické ošetrovné teda posielate len raz – pri prvom uplatnení nároku na pandemické ošetrovné počas celej krízovej situácie. Opakovane žiadosť neposielate ani v prípade, ak ste medzitým zmenili zamestnávateľa.

foto ilustračná (pixabay.com)

„Čestné vyhlásenie sa posiela za celý uplynulý mesiac – čiže vždy na konci mesiaca, keď sú presne určené dni, počas ktorých sa rodič o dieťa staral. Za január 2021 teda rodičia pošlú čestné vyhlásenie napr. 29. januára 2021. Do e-formuláru bude voľba pre čestné vyhlásenie za január 2021 pridaná v druhej polovici tohto mesiaca,“ vysvetľuje poisťovňa.

Nárok na pandemické ošetrovné budú mať všetci rodičia, ktorí splnia nasledovné podmienky:

  • osobne a celodenne sa starajú o dieťa do dovŕšenia 11. roku veku (u dieťaťa, ktoré je zdravotne ťažko postihnuté do dovŕšenia 18. roku veku), ktorého škôlka alebo škola bude uzatvorená na základe rozhodnutia ministra alebo zriaďovateľa, ak dieťa nebude navštevovať ani školský klub (v prípade návštevy školského klubu nie je splnená podmienka osobnej a celodennej starostlivosti),
  • osobne a celodenne ošetrujú dieťa do dovŕšenia 16. roku veku, ktorého zdravotný stav na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára takéto ošetrovanie nevyhnutne vyžaduje,
  • nedosahujú príjem z činnosti zamestnanca v období starostlivosti o dieťa/ošetrovania dieťaťa (nárok na pandemické ošetrovné teda nemajú rodičia, ktorí vykonávajú prácu formou domáckej práce, čiže formou home office).

V súčasnej situácii využívajte telefonickú a písomnú komunikáciu prostredníctvom elektronických formulárov.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password