Porucha potrubia dočasne zníži kvalitu vody vo viacerých mestských častiach

Ide o poruchu väčšieho rozsahu. Po vykonaní opráv môže byť voda zakalená ešte niekoľko hodín.

Foto ilustračná: Pixabay.com

Dnešná porucha veľkého vodovodného potrubia zasiahne viaceré mestské časti a okolie Nitry. Podľa nitrianskej radnice ide o poruchu väčšieho rozsahu. Potrubie s priemerom 600 mililitrov vodou zásobuje aj časť mesta.

Z tohto dôvodu bude dočasne znížená kvalita vody.

„Ide o potrubie zásobujúce vodou Lužianky, Zbehy, Kynek a menšiu časť Klokočiny,“ informuje Mestský úrad v Nitre. Vzhľadom na poruchu môže byť kvalita vody nejaký čas znížená aj v častiach, kadiaľ potrubie neprechádza.

„Kolegovia zo Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti intenzívne pracujú na odstránení poruchy. Na veľkom území sa z potrubí musí vypustiť voda. Po vykonaní opravy sa budú robiť preplachy potrubí, voda preto môže ostať zakalená ešte niekoľko hodín,“ dodáva radnica.

Televízia Nitrička

Forgot Password