Poradňa pre seniorov ohľadom zdravia a životného štýlu

Študenti poskytnú seniorom poradenstvo ohľadne prevencie pred civilizačnými ochoreniami.

Od roku 1991 je október vďaka Organizácii spojených národov označovaný ako Mesiac úcty k starším. O význame tejto myšlienky si môžete prečítať viac v našom článku tu. Pri tejto príležitosti si študenti a pedagógovia katedry ošetrovateľstva Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pripravili pre seniorov poradňu.

Seniorom budú poskytnuté informácie o zdravom životnom štýle, duševnej hygiene a prevencii proti rôznym civilizačným chorobám ako sú onkologické, srdcovo-cievne ochorenia, obezita či cukrovka. Študenti v rámci podujatia zmerajú záujemcom krvný tlak a zistia hodnotu tukov a cukru v krvi. Podľa nameraných hodnôt následne v spolupráci s pedagógmi poskytnú poradenskú činnosť.

Akcia s názvom Podpora zdravia a zdravého životného štýlu seniorov sa uskutoční 16. októbra v priestoroch Mestského úradu v Nitre od 8.00 do 13.00 hodiny. Podujatie je organizované v spolupráci s odborom sociálnych služieb.

Foto: ilustračné

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady? Kontaktujte ma na mailovej adrese: daniel.micik@nitrianskyhlasnik.sk :-)

Televízia Nitrička

Forgot Password