Poradňa: Kedy máte nárok na pandemickú OČR počas jarných prázdnin?

Ak budú materské a základné školy v daných regiónoch v čase pred a po jarných prázdninách „otvorené“, nárok na pandemické ošetrovné rodičovi nevzniká, informovala poisťovňa.

foto ilustračné (pixabay.com)

Deťom sa blížia jarné prázdniny. Únia miest Slovenska (ÚMS) nedávno žiadala ministra školstva SR Branislava Gröhlinga, aby vzhľadom na epidemiologickú situáciu zjednotil termín prázdnin pre všetky kraje. Jarné prázdniny štandardne prebiehajú v rôznych krajoch v rozmedzí 3 týždňov. V Nitrianskom, Bratislavskom a Trnavskom kraji tento rok potrvajú od 1. do 5 marca, a to aj napriek žiadosti ÚMS. Rezort školstva uviedol, že o zjednotení neuvažuje.

Sociálna poisťovňa v tejto súvislosti upozorňuje na prázdninový režim pri vyplácaní dávky pandemického ošetrovného (OČR).

zdroj: pixabay.com

OČR a materské školy

„Organizácia školského roka v predškolských zariadeniach (materských školách) nepozná pojem prázdniny. Škôlky môžu byť počas celého roka uzatvorené iba na základe rozhodnutia príslušného orgánu (zriaďovateľa, riaditeľa, hygienika, ministra školstva),“ vysvetľuje poisťovňa. Rodičom detí, ktorých škôlky budú na základe rozhodnutia spomínaných orgánov zatvorené aj v termíne nastávajúcich jarných prázdnin, nárok na OČR trvá aj v tomto období.

OČR a 1. stupeň základných škôl

„Čo sa týka školákov, počas krízovej situácie platí to isté ako pri ostatných prázdninách, ktoré spadajú do obdobia školského vyučovania (1. september až 31. august),“ uvádza poisťovňa. Znamená to, že ak bude pred začatím jarných prázdnin vyučovanie v školách prerušené na základe rozhodnutia vyššie spomínaných orgánov, a prerušenie bude trvať i počas prázdnin, rodičia budú mať nárok na ošetrované aj počas prádzdnin.

zdroj: unsplash.com

Výnimkou je karanténa alebo choroba.

Ak materská alebo základná škola nebude zatvorená z rozhodnutia orgánov, rodič nárok na OČR z dôvodu starostlivosti nemá. „Výnimku tvoria iba tí, ktorých dieťa je v karanténe alebo ochorie a potrebu starostlivosti pri karanténe alebo chorobe potvrdí lekár,“ dodáva poisťovňa.

Niektoré žiaci a študenti budú možno prázdniny tráviť v jarných školách.

S nápadom prišiel rezort školstva. Cieľom jarných škôl je zmierniť rozdiely medzi vedomosťami žiakov. Je na rozhodnutí zriaďovateľa, riaditeľa školy a zákonného zástupcu dieťaťa, či možnosť využije. Výučbu bude možné organizovať len na tých základných a stredných školách a v tých ročníkoch, ktoré majú rozhodnutím ministra školstva umožnenú prezenčnú výučbu. „Zároveň škola nesmie mať zakázanú prezenčnú výučbu zo strany Regionálneho úradu verejného zdravotníctva,“ upozorňuje ministerstvo školstva.

Televízia Nitrička

Forgot Password