Poradňa: Ešte stále môžete podať daňové priznanie

V našej pravidelnej poradni vám dnes priblížime zmeny súvisiace s posunmi podávania a platenia daní.

Pre opatrenia spojené s koronavírusom sa tento rok menili podmienky podávania priznaní k dani z príjmov. Finančná správa SR informuje, že podať priznanie a zaplatiť daň ešte stále občania môžu. Správa zmenu odôvodňuje mimoriadnou situáciou súvisiacou s pandémiou, ktorá stále trvá, preto ešte nie je určený presný termín na podanie a zaplatenie dane.

„Spraviť tak môžu až mesiac po skončení pandémie, ktorá sa, zatiaľ, neskončila. Rovnaký postup platí aj v prípade daňovníkov, ktorí podali oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania,“ uvádza hovorkyňa Finančnej správy SR Ivana Skokanová.

Presnejší konečný dátum teda nemáme. Platí však, že daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 a zaplatenie dane je možné v lehote do konca kalendárneho mesiaca, ktorý bude nasledovať po skončení obdobia pandémie. Napríklad, ak vláda vyhlási skončenie daného obdobia v júli 2020, daň budete môcť vybaviť do 31. augusta 2020. Ak koniec obdobia vyhlási v auguste, termín pre dane bude plynúť do konca septembra.

V tejto lehote zároveň môžete poukázať tzv. dve percentá.

V prípade, že ste si v marci 2020 ako daňovník oznámením predĺžili lehotu na podanie priznania, platí pre vás rovnaký postup. „Ak si napríklad (daňovník, pozn. red.) predĺžil lehotu na podanie daňového priznania do konca júna, ani v takom prípade nemusí daňové priznanie v tejto lehote podať a ani daň zaplatiť,“ objasňuje Finančná správa SR.

zdroj: pixabay.com

Správa v súvislosti s meniacimi sa opatreniami upozorňuje, že koniec núdzového stavu (núdzový stav skončil 13. júna) neznamená koniec pandémie. „Opatrenia podľa zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 sa uplatňujú počas ,obdobia pandémie‘ a až do uplynutia najneskoršej lehoty podľa tohto zákona,“ spresňuje Ivana Skokanová. Obdobie pandémie začalo 12. marca, kedy vláda vyhlásila mimoriadnu situáciu, keďže vláda ju ešte neodvolala, mimoriadna situácia stále trvá. Spomínané lehoty tak začnú plynúť až po jej odvolaní. Mimoriadna situácia pritom nemá zákonom určené časové ohraničenie.

foto ilustračné (zdroj: pixabay.com)

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password