Poradňa: Čo hovorí o závažnosti činov trestný zákon a polícia?

Medzi priestupkom a trestným činom je tenká hranica, určuje ju množstvo faktorov.

Prečin, zločin alebo trestný čin? Úmysel alebo nedbanlivosť? Ide o pojmy, ktoré často počujeme či vidíme v médiách, no určiť konkrétny čin a následne vhodne vymerať výšku trestu, ovplyvňuje množstvo faktorov. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre chce pojmy policajného vyšetrovania a súdnictva priblížiť aj mladším vekovým kategóriám.

Tie, bez výnimky, neraz patria k páchateľom.

Policajná vyšetrovateľka pojmy priblížila formou príbehu šikanovaného chlapca. Išlo o piataka na základnej škole, ktorý bol šikanovaný deviatakmi. Starší spolužiaci mu kradli desiate, peniaze, sácali doňho, vysmievali sa mu, dokonca ho raz prinútili odistiť hasiaci prístroj v škole. Riaditeľ školy po tomto incidente zistil, že k nevhodnému správaniu chlapcov dochádzalo pravidelne.

Foto ilustračné (zdroj: pixabay.com)

Nastúpila polícia, prokuratúra a súd, ktorý jasne rozhodol – chlapci sa dopustili trestného činu vydierania a boli odsúdení na dva roky.

Trestný zákon pozná niekoľko „činov“. Podľa § 10 Zákona 300/2005 Z. z. spomína prečin. Je to buď trestný čin spáchaný z nedbanlivosti alebo úmyselný trestný čin, za ktorý páchateľovi hrozí väzenie s hornou hranicou sadzby neprevyšujúcou 5 rokov. Potom tu máme ešte § 11 – zločin, pri ktorom trest odňatia slobody prevýši 5 rokov. Zákon rozoznáva aj obzvlášť závažný zločin, dolná hranica trestnej sadzby je v tomto prípade najmenej 10-ročný trest odňatia slobody.

K obzvlášť závažnému zločinu došlo približne v polovici mája tohto roku v Nitrianskom kraji v obci Želiezovce.

Dvaja 15-roční a jeden 14-ročný chlapec napadli a zbili trojicu mužov, ktorí prebývali v opustenom areáli. Ani pomerne nízky vek mladíkov nebrzdil, polícia uviedla, že obete bili rôznymi predmetmi hlavne do hláv, ramien a rúk. Policajný vyšetrovateľ vzhľadom na ich násilné konanie navrhol väzobné stíhanie, ktoré súd povolil. Páchatelia získali iba chatrný lup necelých 12 eur a pobyt vo väzení, kde čakajú na svoj trest.

O priestupok ide vtedy, ako sa dopúšťame porušenia zákona, pričom ide o menej závažné konanie, ako v prípade spáchania trestného činu.

„Na to, aby bol páchateľ zodpovedný za priestupok musí dosiahnuť 15 rok svojho života a hrozí mu pokarhanie, pokuta, zákaz činnosti a prepadnutie veci,“ vysvetľuje Krajské riaditeľstvo PZ SR v Nitre. Pri trestnom čine hrozia okrem iného aj tresty odňatia slobody u páchateľov vo veku 14 a viac rokov. „Policajné štatistiky nekompromisne potvrdzujú, že mládež sa neustále podieľa na páchaní priestupkov, ako aj trestných činov. Je veľmi dôležité si uvedomiť, že medzi páchaním priestupku a trestného činu je veľmi tenká hranica,“ dopĺňa polícia.

Foto ilustračné (zdroj: pixabay.com)

Vek je len jeden z faktorov, ďalšími je napríklad miera zavinenia, teda či išlo o úmysel alebo nedbanlivosť. O nedbanlivosti hovoríme vtedy, ak páchateľ nevie, že sa dopúšťa nevhodného konania, no vzhľadom na okolnosti a osobné pomery by to vedieť mal a mohol. Zákon hovorí o nedbanlivosti aj vtedy, ak páchateľ vie, čo robí, no bez primeraných dôvodov sa spolieha, že sa nedopúšťa takého porušenia zákona.

Do vyšetrovania, resp. súdneho konania vstupujú ďalšie kritériá určenia činu. Okrem veku, miery spôsobenej majetkovej či nemajetkovej škody, je to aj príčetnosť páchateľov, keďže k porušeniu zákona dochádza často pod vplyvom omamných látok. Malo škodou sa rozumie ujma prevyšujúca sumu 266 eur, úmerne s jej rastúcou výškou, rastie aj výška možného trestu. Sledujú sa tiež poľahčujúce a pritvrdzujúce okolnosti, alebo či nešlo o nutnú obranu.

V prípade šikanovaného chlapca polícia upozorňuje, že ide o celý rad porušení. „Potvrdzuje to aj náš príspevok, v ktorom sa mladiství dopúšťali škály porušovania zákona od priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu, či proti majetku, až po trestný čin nebezpečného vyhrážania a vydierania,“ tvrdí nitrianska krajská polícia.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password