Poradňa: Chcete sa stať dobrovoľníkom? Máte niekoľko možností

Čas nazvyš, dobrý pocit z nezištne ponúknutej pomoci, získavanie praxe alebo spôsob sebarealizácie vás možno vedie k uvažovaniu nad dobrovoľníctvom. Za skúsenosťami nemusíte chodiť ďaleko, viaceré organizácie, resp. združenia v Nitre často hľadajú nových dobrovoľníkov. Realizovať sa môžete v podobných aj rôznych oblastiach.

Foto ilustračné (zdroj: pixabay.com)

Od roku 2011 v Nitre funguje napríklad Nitrianske centrum dobrovoľníctva. Nezisková organizácia vytvára databázu ponúk z oblasti sociálnej, kultúrnej, športovej, vzdelávacej, ale aj oblasti ochrany životného prostredia alebo dobrovoľníctva v zahraničí.

Databáza dobrovoľníckych príležitostí je dostupná len pre registrovaných užívateľov z viacerých dôvodov.

Organizácii záleží na tom, aby bola vybraná pozícia vhodná pre konkrétneho dobrovoľníka. Ak aktuálne pre vás vhodnú ponuku nemajú, informujú vás, keď nejaká bude k dispozícii. Ako registrovaní užívatelia môžete hodnotiť kvalitu ich spolupráce s vami. „Sústavne sa venujeme náboru dobrovoľníkov, ktorých informujeme o možnostiach a benefitoch dobrovoľníckej činnosti. Ponúkame školenia, konzultácie a pomoc pri výbere tej správnej formy dobrovoľníctva pre každého jednotlivca,“ informuje NCD. Ak si teda nie ste istí, ktorá oblasť je pre vás najvhodnejšia, tu vám určite poradia.

Viaceré členky tímu pôsobia aj v Združení STORM. Tu môžete tiež nájsť uplatnenie.

STORM má špecifickejšie zameranie formou niekoľkých programov. Venuje sa prevencii rizikového správania a najmä drogovej problematike. Spolupracuje so zdravotníckymi, charitatívnymi združeniami, štátnou správou aj samosprávou na Slovensku i v zahraničí. Okrem preventívnej pomoci ponúka aj program Krok vpred: „sekundárna prevencia drogovej závislosti formou terénnej sociálnej práci s užívateľmi drog a s osobami pracujúcimi v sex-biznise v mestách Nitra, Trnava, Sereď,“ približuje združenie.

Preventívna činnosť prebieha prostredníctvom lektorov a dobrovoľníkov v prostredí končiacich ročníkov základných škôl a na stredných školách. Preberajú sa tu tabuizované témy, nežiaduce sociálne javy, ľudské práva so zreteľom na aktuálne potreby mladých. Jeden z programov sa venuje aj zvyšovaniu bezpečnosti na sídlisku. „Hlavnou myšlienkou programu je ponúknuť mladým bezpečný priestor, kde sa môžu realizovať a učiť sa novým veciam potrebným k ich zdravému dospievaniu,“ uvádza STORM.

Kontaktom s mladými sa zaoberá tiež program BUDDY, jeho špecifikom je zodpovednosť k zverencovi.

Ide o program priateľstva medzi dobrovoľníkom a dieťaťom, ktoré pochádza z detského domova. „I keď si myslíme, že deti by mali vyrastať v rodinách, niekedy to nie je možné. Preto vznikol BUDDY. Aby každé dieťa malo aspoň jedného dospelého, na ktorého sa môže spoľahnúť a pomôže mu nájsť miesto v živote,“ mienia iniciátori projektu. Deti v centrách síce majú kde bývať, majú k dispozícii jedlo aj oblečenie, no pri všetkej snahe vychovávatelia, psychológovia, sociálni pracovníci či učitelia nemajú väčší priestor venovať sústredenú pozornosť každému dieťaťu samostatne.

Foto ilustračné (zdroj: pixabay.com)

Projekt má teda ponúknuť dospievajúcim dospelý vzor a vzťah založený na dôvere.

„Program BUDDY je určený pre deti staršie ako 12 rokov, pretože mladšie deti sú náchylné naviazať sa na dobrovoľníka ako na náhradného rodiča.  BUDDY nie je náhradný rodič, je to aspoň o 10 rokov starší priateľ a mentor – niečo ako krstný otec, mama, strýko, teta, starší brat alebo sestra,“ vysvetľujú autori projektu.

Vybraní dobrovoľníci absolvujú zaškolenie, zoznámia sa so svetom dieťaťa, ktoré nevyrastá vo vlastnej rodine a raz mesačne konzultujú s koordinátormi svoje skúsenosti tak, aby čo najlepšie porozumeli svojmu zverencovi. Do programu sa zapojila aj známa slovenská maliarka Dominika Žáková, ktorá po pár pohovoroch stretla „svoju“ Domču. Ako sa vyjadrila, práca s deťmi ju baví, pekné chvíle sa striedali s ťažšími, no skutočne nevie, ktorá z nich sa od druhej naučila viac.

Takpovediac rozdielne svety spája aj občianske združenie Mareena, ktoré poskytuje príležitosti pre aktívne začlenenie cudzincov do slovenskej spoločnosti.

Nadväzovanie vzťahov, zvýšenie povedomia o témach rozmanitosti a migrácie je ďalším z cieľov. Dobrovoľníci pomáhajú s komunitnými aktivitami, doučovaním slovenčiny, prípravou na pracovný pohovor, hľadaním bývania, trávením voľného času, deťom so školskými predmetmi a inými aktivitami. Súčasťou programu je aj tréning zameraný na tému multikultúrnych rozdielov a príprava na dobrovoľnícku prácu. Počas účasti v programe prebieha pravidelná a aktívna komunikácia. Ak teda máte zdatné jazykové znalosti a chcete spoznávať iné kultúry, toto môže byť pre vás.

Ponuka voľných miest sa môže meniť, informujte sa preto osobne na jednotlivých webstránkach.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password