Poplatky za odpad, dane či školy sa v Nitre nevyhli nárastu

O zmenách poplatkov rozhodoval mestský parlament na mimoriadnom zasadnutí.

foto ilustračná (pixabay.com)

„Inflácia, zvyšovanie cien energií, ale aj vládny ,rodinný balíček‘ spôsobili, že samosprávy naprieč Slovenskom sú pri skladaní budúcoročných rozpočtov nútené zavádzať nápravné opatrenia. Výnimkou nie je ani Nitra,“ uviedla radnica prostredníctvom sociálnej siete.

Reakcia súvisí s materiálmi, ktoré boli predložené na včerajšie mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva. Týkali sa úpravy poplatkov za odpad, dane a oblasť školstva.

Odpad

V dôvodovej správe k zvyšovaniu cien za odpad sa uvádza, že zmena reflektuje na nárast cien energií, pohonných hmôt a iných režijných nákladov v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi (KO): „Zvýšené výdavky na nakladanie s KO navrhujeme vykryť úpravou sadzby za liter KO pre subjekty zapojené do množstvového zberu KO (firmy, inštitúcie)“.

Návrh pôvodne prichádzal len so zvýšením poplatkov pre právnické osoby. Na základe rokovania komisie majetku bol na zasadnutie predložený pozmeňujúci návrh na zvýšenie smetného aj pre domácnosti. Návrh zo solidárnym úmyslom predložili poslanci Igor Kršiak, Pavol Obertáš a Štefan Štefek.

„Jednotlivci si po novom priplatia 5 eur, zo súčasných 37 eur na 42 eur na osobu a rok,“ upresnila zmenu radnica.

Dane

V Nitre sa sadzba dane z nehnuteľností menila naposledy v roku 2020. Dôvodová správa mieni, že príčinou aktuálneho nárastu poplatkov je aj tlak zo strany vlády SR na samosprávy.

„V Národnej rade SR je pred hlasovaním pozmeňujúci návrh k novele zákona o dani z príjmov, cez ktorý vláda zoberie samosprávam 784 mil. eur na tzv. daňový bonus,“ uvádza sa v materiáli.

Sadzba dane za byty a rodinné domy sa po novom upravuje na úroveň 0,75 eura za meter štvorcový z 0,465 eur. Pri byte s rozlohou 60 metrov štvorcových zaplatí majiteľ po novom 45 eur ročne, čo je navýšenie o 18,10 eur za kalendárny rok, vysvetlil magistrát.

Školy

Aktuálnym dodatkom k poplatkom v školách a školských zariadeniach zriaďovaných mestom sa podľa dôvodovej správy rieši zmena legislatívy z novembra 2022, ktorá sa týka finančných pásiem na potraviny, nárastu nákladov spôsobených výrazným zvýšením cien energií, prevádzkových nákladov a nárastu miezd a odvodov pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

„Za materskú školu po novom rodičia zaplatia 30 eur mesačne za prvé dieťa, oproti pôvodným 20 eurám. Poplatok za druhé dieťa pôjde na 25 eur, z doterajších 20 eur a suma za každé ďalšie dieťa zostáva na pôvodnej úrovni,“ objasňuje magistrát ceny schválené mestských zastupiteľstvom.

Poslanci pozmeňujúcimi návrhmi upravili pôvodné.

Poslanci Igor Kršiak, Pavol Obertáš a Štefan Štefek za poslanecké kluby, ktorým predsedajú, predložili pozmeňujúci návrh okrem materiálu k odpadom aj k návrhu zvyšovania daní. Sadzba dane z nehnuteľností u bytov a rodinných domov sa nezvyšuje na pôvodné 1 € za meter štvorcový, ale na vyššie uvádzaných 0,75 €.

Podľa slov Igora Kršiaka je treba si priznať, že zmena je potrebná, ale nie likvidačným nastavením výšky poplatkov.

Televízia Nitrička

Forgot Password