Ponitrianske múzeum vybralo svojho maskota. Návrhy posielali deti zo základných a stredných škôl

Maskot bude súčasťou vizuálnej identity múzea a zároveň bude sprevádzať deti múzejnými aktivitami.

foto: Ponitrianske múzeum

Ponitrianske múzeum pri príležitosti svojho 60. výročia vyhlásilo súťaž Hľadáme maskota. Súťaž bola určená pre základné a stredné školy, pričom zúčastniť sa mohli kolektívy aj jednotlivci. „Hlavným cieľom súťaže bolo vybrať spomedzi zaslaných návrhov jeden návrh, ktorý sa stane podkladom pre oficiálny vizuál maskota Ponitrianskeho múzea v Nitre,“ vysvetľuje múzeum. Maskot by mal zároveň detských návštevníkov sprevádzať vzdelávacími a tvorivými aktivitami.

Do súťaže bolo prihlásených celkovo 46 výtvarných prác.

Väčšinou išlo o individuálne kreslené návrhy žiakov a študentov z Nitry a jej regiónu. „Odborná porota pozostávajúca zo zastupiteľov partnerských organizácií (Nitriansky samosprávny kraj, Súkromná škola umeleckého priemyslu, Katedra manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre, Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre) vybrala spomedzi zaslaných návrhov absolútneho víťaza SLIMÁKA KAMILA autorky Lianky Šmidovej, žiačky Základnej umeleckej školy v Šali,“ informuje múzem.

Víťazkou kategórie 1. stupňa základných škôl sa stala Janka Buríková zo ZŠ v Nitrianskych Hrnčiarovciach. Obe si vo Veľkej dvorane múza prevzali ceny, zúčastnili sa prehliadky expozícií a odviezli sa na turistickom vláčiku

Absolútnym víťazom sa stal návrh slimáka Kamila (zdroj: Ponitrianske múzeum)

Najlepšie práce si budú môcť pozrieť aj návštevíci na výstave Múzeum očami detí – Hľadáme maskota.

Televízia Nitrička

Forgot Password