Ponitrianske múzeum: Školáci si budú môcť ušiť secesný odev

Nová tvorivá dielňa nadväzuje na výstavu Etuda o starej Nitre, ktorá prezentuje dejiny odievania na prelome 19. a 20. storočia.

Program určený žiakom 3. až 6. ročníka základných škôl je možné zarezervovať si na každú stredu v trvaní 60 minút.

„Úlohou detí bude vytvárať návrhy secesných odevov, dekoratívne prvky odevov, návrhy  výzdoby klobúkov, ako aj ich farebné a tvarové mutácie,“ uviedlo múzeum.

Ako ďalej informovalo, deti si môžu svoje návrhy odprezentovať a v navrhnutých klobúkoch sa odfotiť vo výstavnej miestnosti pred fotostenou, ako aj v priestoroch tvorivej dielne.

Televízia Nitrička

Forgot Password