Ponitrianske múzeum sa svojím programom zapojí do Európskych dní archeológie

Európske dni archeológie sú medzinárodné podujatie, do ktorého sa zapájajú napríklad pamiatkové úrady a múzea. Svojím programom sa zapojí do udalosti aj Ponitrianske múzeum v Nitre.

foto: NH

Vstup do múzea bude v nedeľu 19. júna 2022 voľný.

Interaktívna výstava Expedícia pravek bude sprístupnená od 14. do 16. hodiny. Výstava zachytáva Nitru a región v období praveku od paleolitu po dobu bronzovú. Jej cieľom je ilustrovanie života pravekého človeka na území dnešnej Nitry.

Návštevníci sa dozvedia niečo viac o bývaní, odievaní, spôsobe obživy, viere a umení pravekého človeka.

Medzi 14. a 15. hodinou Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) organizuje program Archeologické pexeso… alebo ako dostať deti do múzea. Interaktívnou prednáškou a súborom prakticky orientovaných aktivít predstaví Zuzana Borzová deťom, ako sa archeológovia dozvedajú o živote našich predkov.

Predstaví prácu archeológa aj to, ako sa odhaľujú nepísané dejiny.

Workshop Odhalené kosti zvierat z minulosti pripravuje a vedie Katedra archeológie FF UKF a koná sa od 15. do 16. hodiny. S Katarínou Šimunkovou z katedry archeológie si deti budú môcť vyskúšať ako ZOO archeológovia postupujú pri práci v laboratóriu. „Naučia sa, ako je možné z úlomkov zvieracích kostí alebo zo zubov vyčítať, či sú ovčie, konské, kravské, jelenie, medvedie…, či sú z mláďat alebo dospelých zvierat, a tiež aké svedectvo poskytujú nielen o živote s viac samotných. ale aj o ľuďoch, ktorí ich vychovali alebo lovili,“ uvádza Ponitrianske múzeum.

Televízia Nitrička

Forgot Password