Ponitrianske múzeum sa stalo členom NOCR

Ponitrianske múzeum v Nitre sa stalo členom Nitrianskej organizácie cestovného ruchu (NOCR). Zároveň s NOCR podpísalo memorandum, ktorým deklarovalo snahu o hlbšiu spoluprácu oboch partnerov.

Tá by mala okrem iného spočívať v príprave a realizácii výstav, sprievodných podujatí, prednášok a tvorivých dielní.

Ponitrianske múzeum chce s NOCR spolupracovať aj pri príprave a riešení rôznych projektov či tvorbe propagačných materiálov a novej vizuálnej identity múzea.  

Podľa slov marketingovej manažérky Ponitrianskeho múzea Zuzany Vilčekovej je účelom memoranda a vstupu do NOCR aj snaha o presadzovanie spoločných hodnôt v oblasti uchovávania kultúrneho dedičstva regiónu, prepojenie vzdelávacieho procesu s praxou i podpora cestovného ruchu.

„Vnímame to ako prirodzenú cestu spájania miestneho potenciálu, skúseností a nápadov naprieč inštitúciami. Sme presvedčení, že výsledkom bude rozšírenie, zatraktívnenie a skvalitnenie ponuky múzea pre návštevníkov,“ dodala Vilčeková.

Televízia Nitrička

Forgot Password