Ponitrianske múzeum predstavuje originály pokladov z Bojnej

Originály vzácnych pozlátených plakiet a liateho bronzového zvona z Bojnej môžu vidieť návštevníci Ponitrianskeho múzea v Nitre.

Výstavu Poklady z Bojnej pripravilo múzeum v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom, Archeologickým ústavom SAV a Európskou kultúrnou cestou sv. Cyrila a Metoda na území NSK pri príležitosti mestských slávností Nitra, milá Nitra. Výstava potrvá do 5. októbra. 

Pamiatky patria k raritným objavom pochádzajúcim z hradiska Bojná I – Valy, archeologickej lokality známej medzi odborníkmi i laikmi v celej Európe, skonštatovala kurátorka výstavy Jaroslava Ruttkayová. 

Súbor šiestich pozlátených plakiet z deviateho storočia predstavuje najucelenejšiu kolekciu kresťanských pamiatok v západoslovanskom svete z včasného stredoveku. Sú vyhotovené z tenkého medeného plechu a zdobené tepaním a modelovaním podľa jednotného výtvarného konceptu. Štyri kruhové a dve štvorlístkové plakety majú v strede komponovanú okrídlenú postavu lemovanú aurou z prázdnych a perlovcom vyplnených trojuholníkov. Postavy sú pripisované samotnému Kristovi, archanjelom a anjelom. Výnimočné je aj použitie písma aplikovaného na dvoch plaketách. 

K absolútnym unikátom patrí aj bronzový zvon so železným srdcom. Ten sa svojím tvarom i veľkosťou zaraďuje medzi najstaršie stredoveké exempláry v Európe, datované do ôsmeho až deviateho storočia.

Televízia Nitrička

Forgot Password