Ponitrianske múzeum má 60 rokov. Na výstave Tak sme my… predstaví to najlepšie zo svojej zbierky

Návštevníci uvidia najhodnotnejšie zbierkové predmety z okolia Nitry z odborov archeológia, história, zoológia a etnografia.

Vo štvrtok 14. júla otvoria v Ponitrianskom múzeu ojedinelú výstavu, ktorá vznikla v rámci osláv 60. výročia jeho založenia.

O rôznorodosti a špecifikách zbierkového fondu múzea svedčí aj fakt, že sa v ňom nachádzajú vzácne archeologické nálezy, secesné taniere, tradičné textílie aj kolekcie vtáctva a živočíchov či fosílie objavené na území nitrianskeho regiónu.

„Tak sme my… nesie v sebe poetické, krehké, takmer Sládkovičove vyjadrenie významu názvu výstavy, ktorým sme chceli vyjadriť, že Ponitrianske múzeum za 60 rokov svojej oficiálnej existencie pracovalo, tvorilo, sťahovalo sa prechádzalo rôznymi vývojovými etapami, borilo sa s personálnymi, finančnými, existenčnými problémami, priazňou i nepriazňou spoločenských a kultúrnych pomerov,“ uviedla Patrícia Žáčiková, riaditeľka Ponitrianskeho múzea.

Napriek tomu tu múzeum podľa jej slov zotrvalo dodnes ako jedna z dôležitých kultúrnych inštitúcií v regióne, ktorá zachováva dedičstvo predkov, ale aj plní dôležitú úlohu v posilňovaní národnej identity, regionálneho povedomia a taktiež má svoj význam pre rozvoj turizmu i regiónu ako takého.

„O koncepte výstavy sme diskutovali už od septembra 2020, odkedy začala práca na príprave libreta, scenára, výstavného mobiliáru, ale aj samotných prác týkajúcich sa výberu a prípravy exponátov,“ dodáva P. Žáčiková.

Výstava je súčasťou širšieho programu osláv 60. výročia Ponitrianskeho múzea, ktorý zahŕňa viacero aktivít ako sú prednášky v cykle Nitranom o Nitre, besedy, podcasty či viaceré výstavy. Potrvá do 31. decembra.

V prípade, že pripravujete podujatie alebo máte iné zaujímavé informácie, tipy či postrehy, môžete ma kontaktovať na jana.krajcovicova@nitrianskyhlasnik.sk.

Televízia Nitrička

Forgot Password