Pomohli viac ako 400 rodinám

Program Učenie pre život už piaty rok pomáha deťom a ich rodinám zo znevýhodneného prostredia postaviť sa na rovnakú štartovaciu čiaru s deťmi z majority.

Cieľom programu je prostredníctvom správnej výchovy detí vo veku 0-6 rokov rozvíjať ich potenciál tak, aby sa v budúcnosti plnohodnotne začlenili do spoločnosti.

„Mnoho detí zo znevýhodneného prostredia nemá v ranom období dostatok interakcií, ktoré ich správne rozvíjajú a z toho dôvodu sa ocitajú na okraji spoločnosti, kde často zostávajú uväznené aj v dospelosti. Následne sa z nich stávajú rodičia, ktorí nemajú možnosti a ani nevedia, ako sa kvalitne venovať deťom. Naším cieľom je pomôcť rodinám vymaniť sa z tohto začarovaného kruhu, aby oni a ich deti mali šancu na lepší život,“ hovorí Monika Majerčíková, koordinátorka programu Učenie pre život.

Zdroj foto: Braňo Konečný

Bezplatný program Učenie pre život zastrešuje Únia materských centier v spolupráci s poisťovňou Generali už piaty rok. Za ten čas pomohol vyše 400 znevýhodneným rodinám, v ktorých majú deti zdravotné znevýhodnenie, rodičia nemôžu pracovať, alebo je ich príjem veľmi nízky, rodinám, ktoré uviazli v dlhovej pasci alebo v násilných vzťahoch, ale aj jednorodičovským domácnostiam či mnohopočetným rodinám, ktoré žijú vo vylúčených komunitách.

„Materské centrá sa jednoducho otvorili pre rodiny, ktoré mali rôzne bariéry, pre ktoré doteraz naše programy nevyužívali. Niekedy to bol nedostatok peňazí – lebo áno, pre niektoré rodiny sú aj dve eurá týždenne a ďalšie dve na cestovné, teda dvadsať eur mesačne veľa. Premýšľajú, či si ich môžu dovoliť presunúť z kolónky „potraviny“ alebo „plienky“ do kolónky „vzdelávanie“. A potom sú to bariéry v nás: „Bude to bezpečné miesto pre mňa a moje dieťa? Nebude ostatným vadiť jeho hendikep? Nebudú na nás pozerať cez prsty, lebo im bude jasné, že bývame chudobnejšie ako oni,“ hovorí Daniela Konečná, riaditeľka Únie materských centier.

Zdroj foto: Braňo Konečný

Do programu je v súčasnosti zapojených 11 materských centier na celom Slovensku. Každý týždeň sa v nich stretávajú rodičia s deťmi na workshopoch vedených vyškolenými líderkami a pomocou Montessori metódy sa hravou formou učia postupne rozvíjať zručnosti, schopnosti a vedomosti svojich detí. Program je zameraný na rozvoj jemnej motoriky, koordináciu pohybov a trénovanie schopnosti sústredenia, rozvoj zmyslov a reči, rozvoj matematického myslenia a aktivity každodenného života, či zaujímavosti o svete okolo nás. Rodičia sa po absolvovaní programu naučia ako rozvíjať u detí ich prirodzenú zvedavosť, zručnosti a celkovo získavajú aj väčší záujem o vzdelávanie detí a aj seba.

V Nitre má program silné zastúpenie v Materskom centre Dúha Orechov dvor a v Materskom centre Klokanček: (Komunitné centrum Dražovce a Útulok pre jednotlivcov s deťmi).

„Viac ako 83 % zúčastnených rodín po absolvovaní programu konštatuje, že získali lepšie kompetencie, ktoré môžu využiť pri výchove detí, a 76 % rodičov sa vplyvom programu venuje svojim deťom viac. Traja zo štyroch rodičov nadobudli istotu, že svoje deti vychovajú správne. Toto hodnotenie získané od rodičov je dôkazom toho, že program rodinám pomáha meniť rodičovské kompetencie a výchovu detí k lepšiemu. Veríme, že o pár rokov sa ukáže pozitívny vplyv programu na deti v podobe ich dosiahnutých životných cieľov,“ hovorí Monika Majerčíková.

Zdroj foto: Braňo Konečný

Televízia Nitrička

Forgot Password